John van Harten

Portretfoto John van Harten
De stage geeft me de kans om mijn kennis in de praktijk te brengen en echt iets concreets te doen met hetgeen ik op de universiteit heb geleerd.
Naam
John van Harten
Opleiding
Religie en Beleid
Startdatum studie
Einddatum studie
Vooropleiding
Bachelor Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit

'In het kader van de masterspecialisatie Religie & Beleid loop ik stage bij het CNV, het Christelijk Nationaal Vakverbond. Na een halfjaar theorie over de verhouding tussen religie en samenleving en het leren schrijven en analyseren van beleidsadviezen mag ik het nu "in het wild" gaan doen.'

De C van CNV

'De stage bestaat grofweg uit drie delen. Ten eerste het onderzoeksgedeelte. Ik ga me de komende vier maanden bezighouden met de vraag hoe de C van CNV tot uiting komt in de bedrijfsvoering en hoe we ervoor kunnen zorgen dat er binnen de organisatie meer expliciet aandacht aan wordt besteed. Ten tweede leer je tijdens de stage welke vaardigheden er van je worden verwacht in een bedrijf, zoals de zogenoemde professionele werkhouding. Tot slot is de stage een mooi excuus om gevraagd en ongevraagd bij zoveel mogelijk vergaderingen, meet-ups en andere activiteiten aan te sluiten. Op die manier leer ik veel over het vakbondswezen in haar geheel. Het CNV staat hier heel open voor, omdat ze van mening zijn dat een frisse blijk van buiten heel verrijkend kan zijn.'

Meteen professioneel ingezet

'Laatst was ik bij een brainstorm over de participatiewet. Onderdeel van deze wet is dat de overheid 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking moet creëren. Dit loopt nog niet optimaal en het CNV wil zich graag sterk maken voor deze groep. Hoewel ik als deelnemer stond ingeschreven, werd ik door ziekte van iemand gepromoveerd tot discussieleider bij een van de deelonderwerpen. Deze ervaring was leerzaam en het tekent het CNV dat ik dit mocht doen.'

Belangen zijn wederzijds

'Al met al vermaak ik me enorm op het kantoor van het CNV. De stage geeft me de kans om mijn kennis in de praktijk te brengen en echt iets concreets te doen met hetgeen ik op de universiteit heb geleerd. Tegelijkertijd merk ik dat het CNV mijn aanwezigheid ook op prijs stelt en ik hoop dan ook dat mijn beleidsadvies ze verder kan helpen.'