Marcel van den Akker

Portret Marcel van den Akker
Als afgestudeerde bachelor-theoloog zocht ik vorig jaar niet naar een master waar het perspectief op een baan een kerkelijke ambt was of naar een master waar slechts papers werden geschreven.
Naam
Marcel van den Akker
Opleiding
Religie en Beleid

Afgestudeerde bachelor-theoloog Marcel van den Akker heeft voor de master Religie en Beleid gekozen. 

Als afgestudeerde bachelor-theoloog zocht ik vorig jaar niet naar een master waar het perspectief op een baan een kerkelijke ambt was of naar een master waar slechts papers werden geschreven. De master Religie en Beleid sloot goed aan bij deze wensen door de focus op wisselwerking burgers, samenleving en overheid enerzijds en het leren schrijven van een beleidsstuk.

In mijn stage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, komen de bovenstaande focus en vaardigheid van pas. Tegelijkertijd is het stage lopen een geheel nieuwe ervaring voor mij. Niet alleen door het feit dat ik als enige een theologische en religiewetenschappelijke achtergrond heb van mijn directe collega’s en veel leer over bestuurs- en staatsrecht, maar ook door de nieuwe verantwoordelijkheden die ik draag.

De keuze om bij het Ministerie, als overheidsinstantie, stage te lopen, komt voort uit mijn wens om na mijn afstuderen als religiewetenschapper bij te dragen aan het overheidsoptreden in het nadenken over die wisselwerking die ik hierboven beschreef.