Naida Djuheric

Portretfoto Naida Djuheric
Door de master Religie en Beleid werd mijn toekomstperspectief wat concreter.
Naam
Naida Djuheric
Opleiding
Religie en Beleid

Naida Djuheric werkt als beleidsadviseur wonen en economische zaken bij de gemeente Gennep. In 2014 heeft zij de master Religie en Beleid afgerond. Tijdens deze master heeft ze stage gelopen bij de gemeente Nijmegen. Daar heeft zij onderzocht wat de toegevoegde waarde is van het antidiscriminatiebeleid voor de gemeente. In haar scriptie heeft ze verder uitgediept welke toegevoegde waarde religieuze organisaties kunnen hebben in een samenwerking met de overheid op het gebied van antidiscriminatie.

Divers werk

Voor de gemeente Gennep ontwikkelt Naida visies waarmee de ambities, zoals opgenomen in het collegeprogramma van het college van burgemeester en wethouders, verwezenlijkt kunnen worden. Dit doet zij voor de dossiers wonen en economische zaken. Hiervoor onderzoekt zij onder andere de ontwikkelingen op het gebied van wonen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van huishoudens- en inwonersprognoses en de afstemming van het woningbouwprogramma op deze prognoses en de analyse van de uitvoering van prestatieafspraken die gesloten worden met woningcorporaties en diens huurders (zijn er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar?). Op het economische gebied onderzoekt zij onder andere hoe leegstand in winkelcentra opgelost kan worden, hoe bedrijventerreinen toekomstbestendig kunnen worden gemaakt en hoe de huidige problematiek rondom de coronacrisis onder ondernemers kan worden aangevlogen. 
De gemeente Gennep is een kleinere organisatie dan de gemeente Nijmegen. Ze vindt het leuk dat de sfeer informeel is en dat de lijntjes met wethouders, maar ook collega’s kort zijn. Op deze wijze kunnen vraagstukken snel opgepakt worden. Als eenpitter staat Naida zelf aan het roer ten aanzien van de advisering van het college en krijgt zij veel ruimte en dus verantwoordelijkheid om de beleidsvisies te ontwikkelen.

Competenties door Religie en Beleid

Naida merkt dat ze door haar opleiding als religiewetenschapper en specialisatie in Religie en Beleid vooral competenties heeft ontwikkeld die de aandacht trokken van haar huidige werkgever. Ze merkt dat zij door haar opleiding heeft geleerd om vraagstukken die spelen breed te kunnen bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Ze heeft geleerd hoe je beleidsadviezen op moet stellen en hoe het politieke systeem werkt. In de praktijk merkt Naida dat haar creativiteit en het vermogen om bruggen te slaan tussen verschillende mensen en organisaties belangrijke competenties zijn waarin zij zich onderscheidt. Ze merkt dat mensen die vanuit andere disciplines aan de slag gaan bij de gemeente sneller geneigd zijn om ‘te denken in regeltjes’, terwijl Naida heeft geleerd om open minded met kwesties om te gaan. Door de cursus Diversiteitsmanagement heeft zij geleerd hoe je gevoelige kwesties kunt benaderen. Omdat het als afgestudeerd religiewetenschapper lastig is om concrete vacatures te vinden die aansluiten bij je diploma, heeft zij de nadruk gelegd op haar ontwikkelde competenties in de vorm van storytelling en heeft ze haar CV vervolgens op verschillende vacaturesites belicht. Door haar huidige werkgever werd ze specifiek hierom benaderd.

Creatief en toch concreet

Voordat Naida religiestudies ging studeren, heeft zij een tweetal hbo studies gevolgd. ‘Het toekomstperspectief was veel duidelijker bij deze hbo studies. Inhoudelijk lagen de studies mij echter minder omdat deze voor mijn gevoel minder breed waren ingericht. Ik kreeg niet de ruimte om individueel creatief aan de slag te gaan. De nadruk lag heel erg op het samenwerken binnen de kaders van een projectopdracht. Geschiedenis, filosofie en religie waren onderwerpen die me altijd al aanspraken, bij deze studie kwamen alle onderwerpen samen. Door de master Religie en Beleid werd mijn werkveld/toekomstperspectief wat concreter.’ Als ze terugkijkt en een master zou moeten kiezen zou zij opnieuw voor de master Religie en Beleid hebben gekozen aan de Radboud Universiteit.