Wat kun je ermee?

De master Religie en Beleid kent een duidelijk beroepsprofiel. Je wordt (onder andere) opgeleid tot beleidsmedewerker op het snijvlak van religie en samenleving. Je leert beleidsnotities en -adviezen ontwerpen, implementeren en evalueren. Na je studie bezit je een unieke combinatie aan zowel religie- als beleidswetenschappelijke bagage. Je theoretische kennis en praktijkgerichte visie kun je inzetten in uiteenlopende beleidsfuncties bij de (semi)overheid, bij advies- en onderzoeksbureaus, religieuze en maatschappelijke organisaties of bedrijven.

Arbeidsmarktperspectief

Studenten die Religie en Beleid hebben afgerond zijn onder meer terecht gekomen bij:

  • De landelijke overheid in functies die te maken hebben met migratie, integratie en deradicalisering;
  • Bij gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van minderheden en volkshuisvesting;
  • Bij de IND als beleidsadviseur rond nieuwkomers in de Nederlandse samenleving;
  • Bij religieuze organisaties om projecten op het gebied van zingeving te organiseren;
  • Bij Vluchtelingenwerk en COA's als beleidsmedewerker- of adviseur.
  • In het bankwezen in functies als klantmanager van religieuze organisaties of als toezichthouder.

Kijk ook bij onze ervaringsverhalen voor meer voorbeelden waar studenten stage hebben gelopen of terecht zijn gekomen.

Mogelijke beroepen

  • beleidsmedewerker
  • beleidsadviseur
  • toezichthouder

Onderwijs

Als je graag in het onderwijs wilt werken, kun je na de specialisatie Religie en Beleid doorstromen naar de lerarenopleiding Mens- en Maatschappijwetenschappen bij de Radboud Docenten Academie.

Radboud Career Service

Vind je het lastig om te bepalen waar je na je master aan de slag wilt? Radboud Career Service helpt je graag op weg. Ze begeleidt en ondersteunt studenten en net afgestudeerden bij de overstap naar de arbeidsmarkt. Je kunt er terecht voor onder andere loopbaanadvies, sollicitatietips en voor informatie over stages en vacatures.

Waarom doorstuderen na je master?

Wil je je kennis actualiseren en je blijven ontwikkelen, ook na je studie? Dan is een post-master wellicht iets voor jou. Radboud Academy biedt vele mogelijkheden om je een leven lang te ontwikkelen en begeleidt je er graag bij. 

Werken in de wetenschap?

Als je geïnteresseerd bent in een wetenschappelijke loopbaan, kun je solliciteren naar een promotieplek. Dat is een tijdelijke baan op aan een universiteit om onderzoek te doen en een proefschrift te schrijven. Veel promovendi (of PhD-studenten) verzorgen ook onderwijs binnen hun vakgebied.