Dries de Moor

Portret Dries de Moor
Ik hoopte bij te kunnen dragen aan het spiritueel welbevinden van mensen die steun of begeleiding nodig hebben van sociaal werkers.
Naam
Dries de Moor
Opleiding
Religiestudies

Dries de Moor was al werkzaam als docent op de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) toen hij aan zijn pre-master Religiewetenschappen begon. Hij heeft de masterspecialisatie Religiestudies afgerond, integreert zijn kennis in zijn vak als hbo-docent en gaat hij promoveren.

Sociaal werker met zinvragen

'Van origine ben ik sociaalpedagogisch hulpverlener. Na werkzaam te zijn geweest in de maatschappelijke opvang en psychiatrie ben ik als docent aan de slag gegaan op de HAN als methodiek docent en later als supervisor. In die rollen ben ik erachter gekomen dat sociaal werkers zich niet zo goed raad weten met zinvragen van cliënten. Dat inzicht gold met terugwerkende kracht ook voor mijzelf: we worden er niet in opgeleid, terwijl zingeving cruciaal is voor mensen die worstelen met psychisch, sociaal of fysiek welbevinden. Dat motiveerde mij om Religiewetenschappen te gaan studeren. Op die manier hoopte ik alsnog te kunnen bijdragen aan het spiritueel welbevinden van mensen die steun of begeleiding nodig hebben van sociaal werkers.'

Tijd voor vertraging en verdieping

'Eerst heb ik de pre-master gedaan, daarna de masterspecialisatie Religiestudies. Dit alles in deeltijd, dus 30 ECTS per jaar. Dat tempo beviel mij uitstekend in combinatie met mijn werk als docent: genoeg tijd voor vertraging en verdieping en ik zag concrete toepassingsmogelijkheden. Tijdens mijn master heb ik een onderzoeksstage gedaan bij een lectoraat van de HAN, waar ik met studenten van de HAN van 3 verschillende opleidingen onderzoek heb gedaan naar zingevingsvragen bij ex-dakloze mensen en (ex-)verslaafde mensen van RIBW Arnhem en IrisZorg in Nijmegen. Het afstudeeronderzoek ging over hoe zorgboeren streven naar geluk voor zichzelf en hun cliënten op een zorgboerderij, aan de hand van drie casestudies. Daar is onlangs nog een mooi artikel uit voortgekomen: “Achieving happiness at care farms in the Netherlands”.'

Minor zingeving ontwikkeld

'Verder ben ik concreet met het thema ‘zingeving’ aan de slag gegaan door met collega’s, studenten en werkveld de minor Zingevingsgericht werken te ontwikkelen. Deze draait sinds 2015 ieder semester een groep van 20-24 studenten, voltijd en deeltijd samen. Ook ben ik zelf sensitiever geworden voor zingevingsvraagstukken die zich tijdens supervisie aandienen. Ik promoot waar het maar kan het idee, dat voor een deel van de afstuderende sociaal werkers een master Religiewetenschappen, of een andere master behorende tot de geesteswetenschappen echt een toegevoegde waarde is voor het werkveld: hulpverleners die alert zijn op de spirituele aspecten van het leven.

Ik ben geboeid geraakt door hoe we in de samenleving, en specifiek in het sociaal agogisch domein, denken over kwaliteit van leven. Is daarbij ruimte voor spiritualiteit? Daarom ben ik per februari 2018 gestart als promovendus.'