Deze opleiding heeft een september- en een februari-instroom. Lees hier meer over in de tekst onder de aanmelddeadlines.

Toelating en inschrijving

Aanmeldperiode

Nederlandse vooropleiding

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, EEA student

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, niet EEA student

Begindatum
Einddatum

Voor deze masterspecialisatie is het ook mogelijk om in februari te starten. Studenten met een Nederlandse vooropleiding moeten voor de start in februari hun aanmelding (en vragenlijst) ingediend hebben vóór 1 januari. Je complete inschrijving moet uiterlijk 31 januari afgerond zijn. Voor EEA studenten is de inschrijfdeadline 1 december en voor niet EEA studenten 1 november. De complete inschrijving moet op 15 januari (EEA studenten) of 1 december (niet EEA studenten) afgerond zijn.

Toelatingseisen

Aanmeldprocedure

Naar Studielink