Research Master's in Philosophy

Filosofisch onderzoek is werk dat een intensieve en uitgebreide training vereist. Wanneer je een carrière in academische filosofie nastreeft, is onze onderzoeksmaster Philosophy de ideale opleiding om te volgen. De opleiding biedt acht specialisaties en is uitgeroepen tot beste opleiding in de Keuzegids Masters 2018.

 • History of Philosophy

  In Nijmegen kun je een Engelstalige master doen op het gebied van de geschiedenis van de filosofie: History of Philosophy. In deze masterspecialisatie bestudeer je de gehele geschiedenis van filosofie, van de oudheid tot de moderne tijd.

 • Metaphysics and Epistemology

  In deze Engelstalige masterspecialisatie van de researchmaster over Filosofie bestudeer je eeuwenoude fundamentele kwesties over het ‘zijn’, de relatie tussen taal en waarheid, en de essentie van de werkelijkheid.

 • Philosophical Anthropology

  In deze Engelstalige masterspecialisatie van de researchmaster over Filosofie bestudeer je filosofische vraagstukken over het wezen van de mens vanuit de Europese - ook wel continentale - filosofie.

 • Philosophical Ethics

  In deze Engelstalige masterspecialisatie van de researchmaster over Filosofie onderzoek je morele conflicten en ethische kwesties in de hedendaagse westerse cultuur. Hierbij ligt de nadruk op een hermeneutisch persepctief.

 • Philosophy of Language and Logic

  In de tweejarige, Engelstalige onderzoeksmaster Philosophy of Language and Logic, specialisatie van de masteropleiding Filosofie, analyseer je taal en communicatie vanuit een sociaal en evolutionair perspectief.

 • Philosophy of Mind

  In deze specialisatie van de onderzoeksmaster Philosophy maak je gebruik van de methoden van de hedendaagse analytische filosofie en wordt er expliciet aansluiting gezocht bij ontwikkelingen in de cognitieve neurowetenschappen en taalwetenschappen.

 • Philosophy of Religion

  De specialisatie Philosophy of Religion gaat in op zowel klassieke geloofsvragen, zoals het probleem van het kwaad, de conceptualisatie van geloof en religieuze praktijken, als kwesties rondom religieus pluralisme en religieuze (in)tolerantie.

 • Social and Political Philosophy

  Bij Social and Political Philosophy bestudeer je 'het politieke' als essentieel maar conflictueus aspect van het menselijk bestaan en hoe politiek een manier is om met de daaruit voortvloeiende problemen om te gaan.