Research Master's in Philosophy

Filosofisch onderzoek is werk dat een intensieve en uitgebreide training vereist. Wanneer je een carrière in academische filosofie nastreeft, is onze onderzoeksmaster Philosophy de ideale opleiding om te volgen. De opleiding biedt vijf verschillende specialisaties.

Specialisaties

 • Metaphysics and Philosophical Anthropology

  Je bestudeert filosofische vraagstukken over het wezen van de mens en eeuwenoude fundamentele kwesties over het ‘zijn’, de relatie tussen taal en waarheid, en de essentie van de werkelijkheid, vanuit de Europese - ook wel continentale - filosofie.

 • Ethics and Political Philosophy

  Je onderzoekt morele conflicten en ethische kwesties in de hedendaagse westerse cultuur en hoe politiek een manier is om met de daaruit voortvloeiende problemen om te gaan.

 • Philosophy of Mind and Language

  In de specialisatie analyseer je taal en communicatie vanuit een sociaal en evolutionair perspectief en wordt er expliciet aansluiting gezocht bij ontwikkelingen in de cognitieve neurowetenschappen en taalwetenschappen.

 • History of Philosophy and Science

  In Nijmegen kun je een Engelstalige master doen op het gebied van de geschiedenis van de filosofie. In deze masterspecialisatie bestudeer je de gehele geschiedenis van de filosofie en werp je een kritische blik op de wetenschappen.

 • Philosophy of Religion

  De specialisatie Philosophy of Religion gaat in op zowel klassieke geloofsvragen, zoals het probleem van het kwaad, de conceptualisatie van geloof en religieuze praktijken, als kwesties rondom religieus pluralisme en religieuze (in)tolerantie.