Studieprogramma Mathematics & Physics and Astronomy

Het studieprogramma beslaat twee jaar. In de masters Mathematics en Physics and Astronomy combineer je vakinhoudelijke cursussen met onderwijs aan de Radboud Docenten Academie. Binnen deze specialisatie is er veel aandacht voor pedagogisch-didactische vaardigheden, professionele ontwikkeling en praktische ervaring in de vorm van stages. Bovendien wordt je opgeleid als wetenschapper naar educatief didactisch onderzoek.

Het programma van de master Mathematics en Physics and Astronomy bestaat uit de volgende componenten:

 • Vakinhoudelijke lijn (30 EC)
 • Pedagogisch-didactische lijn (26 EC)
 • Praktijklijn (30 EC)
 • Onderzoekslijn (26 EC)
 • Academische en Professionele Ontwikkeling (8 EC)

 

Vakinhoudelijke lijn

Het vakinhoudelijke deel van deze specialisatie vul je met 30 EC aan cursussen uit de masters Mathematics of Physics and Astronomy. Bekijk hier de online studiegidsen van Mathematics of Physics and Astronomy.

Pedagogisch-didactische lijn

Bij de Radboud Docenten Academie volg je 26 EC aan cursussen op het terrein van de didactiek van het schoolvak wiskunde en natuurkunde, de algemene didactiek en de professionele docentontwikkeling.

 • Visie op schoolvak (3 EC)
 • Leren en instructie (11 EC)
 • Persoonlijk leiderschap van de docent (1 EC)
 • Pedagogische oriëntatie (3 EC)
 • Pedagogisch handelen (2 EC)
 • Teacher Leadership (4 EC)
 • Verdiepingsthema 1 en 2 (2 EC)

Binnen deze vakken komen algemene principes over leren en lesgeven komen aan bod, zoals leertheorieën, modellen voor lesgeven en ontwikkeling van leerlingen. Regelmatig heb je college in vakoverstijgende groepen.

Je gaat verder in op vragen als: hoe leren leerlingen jouw vak en wat betekent dit voor jou als docent? Tijdens de colleges over vakdidactiek zit je in de regel alleen met de medestudenten van je eigen schoolvak samen in een groep. Sommige vakdidactische colleges hebben een overkoepelend thema waarbij groepen van verschillende verwante schoolvakken samen zitten.

Ook leer je op een analytische manier kijken naar je ontwikkeling en deze te evalueren. Hierin spelen vaardigheden zoals persoonlijk leiderschap een grote rol. Meestal worden deze colleges in kleinere groepen van ongeveer vijftien studenten gegeven.

Praktijklijn

Deze specialisatie volgt een geïntegreerde aanpak, waarbij je binnen de praktijklijn vanaf het eerste semester meteen part-time stage loopt op een middelbare school.

De Radboud Docenten Academie werkt samen met tientallen scholen in het oosten en het zuiden van het land om stageplaatsen te realiseren. De begeleide stages zijn erop gericht om je onder begeleiding te laten functioneren als docent. Tijdens de zelfstandige stage draai je je eigen lessen, waarbij je begeleiding krijgt zowel op de stage zelf als binnen de opleiding.

Onderzoekslijn

Het masteronderzoek sluit aan bij het pakket mastercursussen die je kiest als onderdeel van je studierichting. Dit kan zowel educatief didactisch onderzoek binnen je eigen vakgebied zijn, of een wetenschappelijke stage bij een onderzoeksafdeling. Om je voor te bereiden op vakdidactisch onderzoek, volg je de cursus Methoden van vakdidactisch onderzoek (6 EC).

Academische en Professionele Ontwikkeling

Bijzonder aan de opleiding is de lijn Academische en Professionele Ontwikkeling, een lintmodule van 8 EC waarin je persoonlijk begeleid wordt en met je medestudenten reflecteert op je studie. Je onderwerpt je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist aan een kritisch onderzoek.

Vrije ruimte

Zowel in de vakinhoudelijke lijn als in de pedagogisch-didactische lijn heb je naast een selectie aan verplichte vakken enige keuzeruimte, zodat je een eigen accent in de leerstof kunt aanbrengen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur.