Studieprogramma (Medical) Biology en Molecular Sciences

Het studieprogramma beslaat twee jaar. De indeling van deze twee jaar is afhankelijk van de masteropleiding die je kiest. In de master Biology, Medical Biology en Molecular Sciences volg je in het eerste jaar een cursuspakket dat afhangt van je masterkeuze. Het tweede jaar volg je bij de Radboud Docenten Academie. 

Het eerste jaar

In het eerste studiejaar volg je een cursuspakket dat afhangt van je masterkeuze. Voor de verschillende opleidingen is er de volgende indeling.

Biology & Medical Biology

 • Mastercursussen (15 EC)
 • Wetenschappelijke stage (30 EC)
 • Review article (6 EC)
 • Filosofiecursus (3 EC)
 • Vrije ruimte (6 EC)

 

Molecular Sciences

 • Verplichte Molecular Science cursussen (15 EC)
 • Onderzoeksproject (29 EC)
 • Beroepsoriëntatie (1 EC)
 • Filosofiecursus (3 EC)
 • Vrije ruimte (12 EC)

Bekijk de studiegidsen van Biology, Medical Biology en Molecular Sciences.

Het tweede jaar

In het tweede studiejaar is er veel aandacht voor didactische vaardigheden, professionele ontwikkeling en praktische ervaring in de vorm van stages. De opzet van het tweede studiejaar is als volgt:

 • Collegereeks en tentamens (30 EC)
 • Begeleide stage (15 EC)
 • Zelfstandige stage (15 EC)

De hoofdonderdelen van het curriculum zijn algemene didactiek, vakdidactiek en professionele persoonlijke ontwikkeling:

Algemene Didactiek

Algemene principes over leren en lesgeven komen aan bod, zoals leertheorieën, modellen voor lesgeven en ontwikkeling van leerlingen. Regelmatig heb je college in vakoverstijgende groepen.

Vakdidactiek

Je gaat in op vragen als: hoe leren leerlingen jouw vak en wat betekent dit voor jou als docent? Tijdens de colleges Vakdidactiek zit je in de regel alleen met de medestudenten van je eigen schoolvak samen in een groep. Sommige vakdidactische colleges hebben een overkoepelend thema waarbij groepen van verschillende verwante schoolvakken samen zitten.

Professionele Persoonlijke Ontwikkeling

Je leert op een analytische manier kijken naar je ontwikkeling en deze te evalueren. Hierin spelen vaardigheden zoals persoonlijk leiderschap een grote rol. De colleges in de lijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling hebben een flexibele inhoud die aansluit op je persoonlijke ontwikkeling. Meestal worden deze colleges in kleinere groepen van ongeveer vijftien studenten gegeven.

Meer informatie

Lees meer informatie over het studieprogramma in de online studiegids. Voor een volledig overzicht van het curriculum voor het tweede jaar kun je het studieprogramma van de Radboud Docenten Academie bekijken.