Toelating en inschrijving

Aanmeldperiode

Nederlandse vooropleiding

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, EEA student

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, niet EEA student

Begindatum
Einddatum

Je kunt deze specialisatie volgen wanneer je staat ingeschreven of je gaat inschrijven voor een van de masteropleidingen aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, met uitzondering van Computing Science and Information Sciences. Dat betekent dus dat je deze specialisatie kunt volgen in combinatie met een van deze masters:

 

Start master zonder afgemaakte bachelor of premaster

Voor het studiejaar 2022-2023 bestaat de mogelijkheid om met je master starten als je nog maximaal 24 EC moet halen om je bacheloropleiding af te ronden. Studenten met een niet afgemaakte premaster hebben ook de mogelijkheid om te starten met een masterprogramma. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur

Wil je nog in het huidige studiejaar instromen? Lees dan hier verder.

Toelatingseisen

Aanmeldprocedure

Naar Studielink