FTR studenten

MasterSocial and Political Philosophy

Bij Social and Political Philosophy bestudeer je 'het politieke' als essentieel maar conflictueus aspect van het menselijk bestaan en hoe politiek een manier is om met de daaruit voortvloeiende problemen om te gaan.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.