Hero image Sociologie
Beste Studies EW 2023

MasterSociologie: Beleid en praktijkgericht onderzoek

Wil jij meewerken aan nieuwe inzichten die een ander perspectief kunnen geven op de samenleving? In de master Sociologie stel je vragen over welk sociaal-economisch beleid werkt en wat de invloed van dat beleid op het leven van mensen is.

Direct naar

Iets voor jou?

 • Je wilt weten wat de oorzaken en gevolgen van maatschappelijke problemen zijn. 
 • Je wilt leren interventies, acties of beleid te analyseren, verbeteren en ontwerpen. 
 • Je wilt een bijdrage leveren aan de samenleving en maatschappelijke organisaties op thema's waar jouw interesse ligt. 
 • Je wilt graag aan de slag bij organisaties die je van gedegen advies kunt voorzien. 
Waarom in Nijmegen?
Visueel overzicht van afstudeerrichtingen

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kan worden? Lees dan verder wat de toelatingseisen van deze opleiding zijn.

Toelating en inschrijving
De vaardigheden die studenten opdoen zijn op allerlei manieren nuttig, ongeacht in welke functie of in welk bedrijf je eindigt.
Lieselotte Blommaert
Lieselotte Blommaert Universitair docent Het verhaal van Lieselotte
Kennismaken

Wat ga je leren?

Tijdens de master Sociologie ligt jouw focus op de samenhang tussen maatschappij, beleid en onderzoek. Je leert actuele vraagstukken, die bijvoorbeeld leven bij de overheid, bedrijven of maatschappelijke instellingen, te analyseren op academisch niveau met geavanceerde methoden van onderzoek. Zo raak je bedreven in het aangeven of, en hoe, beleid werkt en in advies geven hoe het nog beter kan. Je krijgt de ruimte om je te profileren op een specifiek thema door zelf invulling te geven aan keuzemogelijkheden binnen het studieprogramma.

Studieprogramma

Wat kun je ermee?

Een groot deel van onze studenten vindt een baan bij de organisatie waar zij tijdens de master stage hebben gelopen. De arbeidsmarktpositie van aan de Radboud Universiteit afgestudeerde sociologen is goed. Twee jaar terug onderzochten we de baankans van onze alumni (2013-2018)  uitvoerig en wat bleek? Van hen had 93% een passende baan op niveau. Zij zijn aan de slag gegaan als onderzoeker of beleidsmedewerker bij ministeries, gemeenten, bij de semioverheid, bedrijven, bij onderzoeks- en adviesbureaus en wetenschappelijke onderzoekscentra. Je kunt ook gaan werken in de journalistiek, als junioronderzoeker of aan een universiteit.

Wat kun je ermee?

Onderzoek

Onderzoek doen is een belangrijk onderdeel binnen de master Sociologie. Om je een idee te geven waar je onderzoek naar kunt doen, hieronder enkele onderwerpen waar de afgelopen jaren over is geschreven door studenten:

 • De effectiviteit van na- en voortijdse schoolprogramma’s op leerlingprestaties.
 • Homoseksualiteit op school: effectiviteit van programma’s die een veilige school voor homo’s in het onderwijs beogen.
 • Het sociale netwerk van mensen met een lichamelijke beperking en/of psychische aandoening.
 • De effectiviteit van reïntegratietrajecten van langdurig werklozen.
 • Sociale stratificatie van sportaccomodatiegebruik.
 • Het risico op psychosociale problemen bij kinderen in de regio Gelderland-Zuid en de mogelijkheden voor beleid.
 • Onderwijs- en arbeidsmarktsucces van jongeren met een beperking in het mbo.
 • Ontwikkeling van taalprestaties in het basisonderwijs van allochtone leerlingen en leerlingen van laag opgeleide ouders.

Wil je meer lezen over het lopende onderzoek van docenten? Kijk dan eens op de website van het onderzoeksinstituut Radboud SCR (Radboud Social Cultural Research), waar de afdeling Sociologie onderdeel van is.

Vragen over de studie?

Heb je een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op, stel je vraag aan een student of bekijk de voorlichtingsactiviteiten.

Contact

Collegegeld

Ga je deze master volgen, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven. De hoogte is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Collegegeld