Hero image sociologie

MasterSociologie: Beleid- en praktijkgericht onderzoek

Wil jij meewerken aan nieuwe inzichten die een ander perspectief kunnen geven op de samenleving? In de master Sociologie stel je vragen over welk sociaal-economisch beleid werkt en wat de invloed van dat beleid op het leven van mensen is.

Direct naar

Iets voor jou?

  • Je wilt begrijpen waarom beleid wel of niet werkt.
  • Je wilt zelf interventies analyseren en verbeteren.
  • Je wilt meer weten van de oorzaken en gevolgen van maatschappelijke cohesie en ongelijkheid in Nederland.
  • Je wilt graag een bijdrage leveren aan de samenleving en maatschappelijke organisaties.
  • Je wilt graag aan de slag bij organisaties die je van gedegen advies kunt voorzien.
Waarom in Nijmegen?

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kan worden? Lees dan verder wat de toelatingseisen van deze opleiding zijn.

Toelating en inschrijving
Om de maatschappij goed te kunnen begrijpen en daar passend beleid voor te maken zijn er goede onderzoekers nodig. Met deze master mag je jezelf tot die onderzoekers rekenen!
Portret Maaike Horsselenberg
Maaike Horsselenberg Alumnus Het verhaal van Maaike
Kennismaken

Wat ga je leren?

Tijdens de master Sociologie ligt jouw focus op de samenhang tussen maatschappij, beleid en onderzoek. Je leert actuele vraagstukken, die bijvoorbeeld leven bij de overheid, bedrijven of maatschappelijke instellingen, te analyseren op academisch niveau met geavanceerde methoden van onderzoek. Zo raak je bedreven in het aangeven of, en hoe, beleid werkt en in advies geven hoe het nog beter kan.

Studieprogramma

Wat kun je ermee?

Een groot deel van onze studenten vindt een baan bij de organisatie waar zij tijdens de master stage hebben gelopen. De arbeidsmarktpositie van aan de Radboud Universiteit afgestudeerde sociologen is goed. Twee jaar terug onderzochten we de baankans van onze alumni (2013-2018)  uitvoerig en wat bleek? Van hen had 93% een passende baan op niveau. Zij zijn aan de slag gegaan als onderzoeker of beleidsmedewerker bij ministeries, gemeenten, bij de semioverheid, bedrijven, bij onderzoeks- en adviesbureaus en wetenschappelijke onderzoekscentra. Je kunt ook gaan werken in de journalistiek, als junioronderzoeker of aan een universiteit.

Wat kun je ermee?

Vragen over de studie?

Heb je een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op, stel je vraag aan een student of bekijk de voorlichtingsactiviteiten.

Contact

Collegegeld

Ga je deze master volgen, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven. De hoogte is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Collegegeld