Studieprogramma Sociologie

Maatschappij - beleid - onderzoek

Binnen het programma van de master Sociologie staan drie gebieden centraal:

 • De Maatschappij: we bestuderen de oorzaken en gevolgen van maatschappelijke ongelijkheid en cohesie, en zo het welzijn van burgers en een duurzame samenleving.
 • Beleid: we duiken in de wereld van actieprogramma's, welvaartsstaatregimes, subsidies et cetera. Het is dit beleid dat sturing geeft aan onze maatschappij. 
 • Onderzoek: om beleid te laten slagen is goed en concreet onderzoek cruciaal. In dit programma focussen we op het zelf uitvoeren en interpreteren van beleidsevaluaties en praktijkgericht onderzoek.

Tijdens de master Sociologie ligt jouw focus op de samenhang tussen deze drie elementen. Je leert actuele vraagstukken, die bijvoorbeeld leven bij de overheid, bedrijven of maatschappelijke
instellingen, te analyseren op academisch niveau met geavanceerde methoden van onderzoek. Zo raak je bedreven in het aangeven of, en hoe, beleid werkt en in advies geven hoe het nog beter kan.

Het studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit vijf cursussen en een afstudeertraject waarin je stage en scriptie combineert. In het eerste half jaar verstevigen we jouw basis. Drie onderwerpen die cruciaal zijn voor tal van maatschappelijke vraagstukken komen terug in de drie kerncursussen:

 • Onderwijs & arbeidsmarkt. Een voorbeeld van een maatschappelijk vraagstuk gekoppeld aan dit thema is: 'Wat  is het effect van klassengrootte op leerprestaties?'.
 • Radicalisation: policy evaluation of interventions. 'Onder welke omstandigheden helpt het in contact brengen van mensen om radicalisering tegen te gaan?'. 
 • Werk, gezin & gezondheid. 'Wat is het effect van time-outvoorzieningen voor het op de been houden van mantelzorgers?'.
   

Onderzoeks- en professionele vaardigheden

In de cursus Beleidsonderzoek leer je verschillende geavanceerde methoden van beleidsevaluatie. Met deze onderzoeksmethoden ga je zowel in deze cursus als de thematische cursussen aan de
slag. Bovendien besteden we ruim aandacht aan professionele vaardigheden, onder andere:

 • Assumpties uit beleid destilleren.
 • Rapporteren aan een breed publiek, bijvoorbeeld via een factsheet.
 • Concrete praktijkgerichte onderzoeksplannen maken, beoordelen en uitvoeren.
   

Specialisatie of verbreding?

Naast de brede basis die je sowieso krijgt, biedt de master je ruimte om je te profileren op specifiekere thema's. Kortom: jij bent aan zet! Concreet is er in het eerste half jaar ruimte voor een keuzevak om je te specialiseren of verbreden. Je kunt dan sowieso kiezen uit Sportsociologie en -stimulering of Gezondheidszorg: beleid- en arbeidsmarktvraagstukken, maar mag ook zelf een andere cursus zoeken. Als je een heldere focus in je keuzes voor én binnen cursussen aanbrengt, kun je tevens een ondertekend profileringscertificaat krijgen. Dit kan bijvoorbeeld op de thema's: Arbeidsmarkt, Integratie, Sport & Welzijn of Zorg. Mocht jij geïnteresseerd zijn in een thema dat hierboven niet staat, dan kun je zelf een voorstel indienen voor een thema. Bovendien kun je er ook voor kiezen om een generalistisch socioloog te worden en de breedte op te zoeken in je profileringsruimte.

Stage en scriptie

In het tweede halve jaar slaan we de brug nog sterker naar de arbeidsmarkt en jouw beleidsinteresse. Je loopt drie maanden stage bij een organisatie naar keuze. Wij organiseren daarvoor een
stagemarkt met opdrachtgevers, maar je mag ook zelf een stage-organisatie zoeken en kiezen. Bij je opdrachtgever doe je in de praktijk beleidsonderzoek en ondersteun je de organisatie. De
effectiviteit van beleid staat in je onderzoek centraal. Op het thema van je stage schrijf je tevens je beleidsscriptie onder begeleiding van een van onze stafleden. De combinatie van een stage met sterke onderzoeksvaardigheden en thematische kennis zorgt voor een unieke aansluiting bij de arbeidsmarkt die onze master Sociologie biedt.

Onderzoek

Onderzoek doen is een belangrijk onderdeel binnen de master Sociologie. Om je een idee te geven waar je onderzoek naar kunt doen, hieronder enkele onderwerpen waar de afgelopen jaren over is geschreven door studenten:

 • De effectiviteit van na- en voortijdse schoolprogramma’s op leerlingprestaties.
 • Homoseksualiteit op school: effectiviteit van programma’s die een veilige school voor homo’s in het onderwijs beogen.
 • Het sociale netwerk van kwetsbare burgers: een onderzoek naar het sociale netwerk van mensen met een lichamelijke beperking en/of psychische aandoening.
 • De effectiviteit van reïntegratietrajecten van langdurig werklozen.
 • De taal vaardig? Een onderzoek naar de beheersing van de Nederlandse taal onder recent gemigreerde Polen en Bulgaren.
 • Sportaccomodatiegebruik in beweging: onderzoek naar de sociale stratificatie van sportaccomodatiegebruik.
 • Het risico op psychosociale problemen bij kinderen in de regio Gelderland-Zuid. Een onderzoek naar factoren die het risico op psychosociale problemen beïnvloeden en de mogelijkheden voor beleid.
 • Passend beroepsonderwijs een stap dichterbij. Onderzoek naar onderwijs- en arbeidsmarktsucces van jongeren met een beperking in het mbo.
 • Taalprestaties in het basisonderwijs. Ontwikkeling van taalprestaties van allochtone leerlingen en leerlingen van laag opgeleide ouders.

Wil je meer lezen over het lopende onderzoek van je docenten? Kijk dan eens op de website van de onderzoeksgroep Radboud SCR (Radboud Social Cultural Research).

Afstudeerprojecten

Enkele voorbeelden van afstudeerrpojecten en de bijbehorende stageorganisaties zijn:

 • College van de Rechten van de Mensen: Zwangerschapsdiscriminatie.
 • Landelijk Steunpunt Extremisme: Radicalisering en gezinssituatie.
 • Nationale Jeugdraad: Toekomstbeelden en mentale gezondheid.
 • Centraal Bureau voor de Statistiek: Genderverschillen in onderwijs.
 • Gemeente Nijmegen: Sociaal-economisch kwetsbare huishoudens.

Studieprogramma

 • Cursussen

  Het studieprogramma bestaat uit een vijftal vakken en een afstudeertraject waarin je stage en scriptie combineert. Het afstudeerproject is in vier fases verdeeld. Hieronder zie je een schematische weergave van je studieprogramma, daaronder lees je de vakomschrijvingen.

  Studieprogramma Cursussen

Studeren in het buitenland

Tijdens je master heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of scriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je master? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.