Spatial Planning

Ruimtelijke planners zijn gefascineerd door voortdurende en toekomstige veranderingen in steden en regio's en nemen de rol op zich van regisseurs van ruimtelijke transformaties. Denk aan het vernieuwen van winkelstraten of oude industrieterreinen, het aanwijzen van waterretentiegebieden of het vormgeven van stedelijke mobiliteitsconcepten voor de toekomst. Gerelateerde uitdagingen variëren in omvang, van individueel vastgoed tot Europese beleidsvorming. Binnen de master Ruimtelijke Ordening heb je de keuze uit vier masterspecialisaties.

Specialisaties

 • Cities, Water and Climate Change

  Lijkt het jou leuk om steden klimaatbestendig of klimaatneutraal te maken? Deze masterspecialisatie bereidt studenten voor op het werken op het snijvlak van stedenbouw, watermanagement en klimaatbeheer.

 • Planning, Land and Real Estate Development

  In deze specialisatie ligt de focus op stedelijke ontwikkeling vanuit het perspectief van gebieds- en vastgoedontwikkeling. De opleiding bereidt studenten voor op een toekomstige functie als stadsontwikkelaar in de publieke of private sector.

 • Urban and Regional Mobility

  Ben je geïnteresseerd in steeds complexere stromen mensen en goederen in stedelijke en regionale netwerken? In deze specialisatie bestudeer je o.a. diverse geïntegreerde mobiliteitssystemen of vervoerswijzen in uiteenlopende ruimtelijke gebieden.

Pre-master

Wanneer je opleidingsachtergrond je niet direct toegang geeft tot de masteropleiding Spatial Planning, kun je je in sommige gevallen inschrijven voor een pre-masterprogramma. Een pre-masterprogramma is (meestal) een eenjarig programma (60 ECTS) speciaal ontworpen om een ​​brug te slaan tussen je vooropleiding en onze master Spatial Planning. Het afronden van een van deze opleidingen geeft direct toegang tot de masteropleiding.

 • Pre-master Spatial Planning

  Wanneer je op grond van je opleiding niet direct toegelaten kunt worden tot de masteropleiding Spatial Planning, kun je je in sommige gevallen inschrijven voor een pre-masterprogramma.