Masterspecialisatie Staats-en Bestuursrecht student Thomas
Beste Studies EW 2021

MasterspecialisatieStaats- en Bestuursrecht

Het staats- en Bestuursrecht legt het juridische fundament voor het overheidsbestuur en -organisatie in de democratische rechtsstaat. De belangen van burgers en overheid dienen in een rechtstaat in evenwicht te zijn. Zorg jij voor dit evenwicht?

Direct naar

Iets voor jou?

  • Je krijgt persoonlijk, interactief en kritisch onderwijs;
  • Je volgt een brede opleiding op hoog juridisch-wetenschappelijk niveau;
  • Je krijgt onderwijs van gerenommeerde docenten uit het vakgebied;
  • Je volgt kleinschalig en interactief onderwijs, ook van praktijkjuristen;
  • Beoordeeld als beste opleiding binnen het vakgebied.
Waarom in Nijmegen?

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kan worden? Lees dan verder wat de toelatingseisen van deze opleiding zijn.

Toelating en inschrijving
Je staat met deze master midden in de maatschappij en je leert kritisch te reflecteren op actualiteiten, zowel vanuit juridisch als maatschappelijk oogpunt.
Portretfoto Eline Jacobs
Eline Jacobs Alumnus Het verhaal van Eline
Kennismaken

Wat ga je leren?

Tijdens deze masterspecialisatie volg je één hoofdvak op het gebied van het bestuursrecht en één hoofdvak binnen het staatsrecht. In het hoofdvak 'Bestuursrecht verdiept' verwerf je specialistische kennis van en inzicht in het algemene bestuursrecht. De Staatsrechtvakken bieden je de mogelijkheid tot verdergaande oriëntatie op leerstukken van het staatsrecht aan de hand van actuele thema’s waarop kritisch gereflecteerd wordt. Verder is er een ruime mogelijkheid om je kennis te verdiepen en te verbreden door een uitgebreid aanbod van keuzevakken, zoals op het terrein van de rechtsvergelijking of het gemeenterecht, de ruimtelijke ordening, het milieurecht, het onderwijsrecht en het overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Studieprogramma

Wat kun je ermee?

De masterspecialisatie Staats- en Bestuursrecht biedt de perfecte basis als je bij de overheid wilt gaan werken, of dat nu bij een lokale overheid is of bij de centrale overheid. Je kunt aan de slag als jurist bij het Ministerie van Justitie, maar ook bij andere ministeries; elke post heeft zijn eigen wetgevingsafdeling en beleidsafdeling. Vanzelfsprekend kun je na afronding van de specialisatie de advocatuur in, onder meer bij kantoren die zich bezighouden met omgevingsrecht, gemeenterecht, onderwijsrecht en socialezekerheidsrecht. Ook een baan in de rechtspraak behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast biedt de masterspecialisatie je de kans om te gaan werken als jurist bij bijvoorbeeld een advies- of ingenieursbureau.

Van bijzonder belang is dat de komende jaren door de decentralisatie-operatie van het tweede kabinet Rutte veel maatschappelijke zorg van ministeries naar gemeenten gaat, zoals ouderenzorg en jeugdzorg. Dat heeft direct impact op afgestudeerde juristen. Bij de gemeenten is niet alleen méér werk, maar ook behoefte aan juristen die de toepassingen van nieuwe wetten en regels begeleiden, verwerken en opstellen. Jouw specialistische kennis komt dan uitstekend van pas.

Civiel effect

Het programma in Nijmegen is zo samengesteld dat je met een juridische bachelor- en masteropleiding 'civiel effect' verkrijgt. Dat betekent dat je na afronding van jouw opleiding toegang hebt tot de zogenaamde 'togaberoepen' advocaat, rechter of officier van justitie.

Wat kun je ermee?

Vragen over de studie?

Heb je een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op, stel je vraag aan een student of bekijk de voorlichtingsactiviteiten.

Contact

Collegegeld

Ga je deze master volgen, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven. De hoogte is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Collegegeld