Sammy Keywani

Portretfoto Sammy Keywani
Mijn ervaring is dat het contact tussen studenten en docenten niet onnodig formeel is, waardoor de toegang tot docenten laagdrempeliger is.
Naam
Sammy Keywani
Opleiding
Staats- en Bestuursrecht
Startdatum studie
Vooropleiding
Rechtsgeleerdheid (Radboud Universiteit)

Sammy Keywani heeft de masteropleiding Staats- en Bestuursrecht gevolgd aan de Radboud Universiteit. 

Hoe ervaar je de sfeer binnen de opleiding? Bijvoorbeeld de samenwerking tussen studenten en het contact met docenten/onderzoekers.

Mijn ervaring is dat het contact tussen studenten en docenten niet onnodig formeel is, waardoor de toegang tot docenten laagdrempeliger is. Daarnaast is de masterspecialisatie Staats- en Bestuursrecht in vergelijking tot andere masters redelijk kleinschalig. Studenten staan dichter bij docenten en leren elkaar beter kennen.

Wat vind je het meest uitdagend aan de master(specialisatie)? Zijn er dingen waar je tegenaan loopt?

De meeste Staats- en Bestuursrechtelijke vakken worden gekenmerkt door een paperverplichting. Hierdoor kan het een uitdaging zijn om naast het schrijven van stukken de colleges voor te bereiden en bij te houden. Het schrijven van drie papers in één semester is niet ongewoon. Het is daarom belangrijk om de lasten te verspreiden en goed te plannen.

Kun je iets vermelden over je stage en/of je scriptie?

Na mijn eerste masterjaar heb ik ervoor gekozen om het Staats- en Bestuursrecht vanuit een ander optiek te benaderen door een semester in Australië te studeren. Op het eerste gezicht een opmerkelijke keuze, maar door systeemovereenkomsten tussen de twee landen heb ik de kennis die ik in Nederland heb verworven goed kunnen gebruiken in het buitenland.

Waarom is het belangrijk dat er mensen zijn met deze master(specialisatie) op zak? Wat wil je er zelf mee gaan doen na het afronden van je master?

Bij sommige rechtsgebieden is het denkbaar -en vaak ook de realiteit- dat de burger daar in zijn leven niet of zelden mee in aanraking zal komen. De burger krijgt echter veelvoudig met het bestuursrecht te maken, omdat dit rechtsgebied ziet op de relatie tussen de burger en de overheid: een relatie met een druk rechtsverkeer.

Mijn ambities liggen op het gebied van ruimtelijke ordening en overheidsaansprakelijkheid. Na mijn studie wil ik mij bezig houden met deze twee onderwerpen, bij voorkeur in de advocatuur.