Eileen Lier

Portretfoto Eileen Lier
Strafrechtelijke vraagstukken die nu spelen in de samenleving worden behandeld en uitgediept.
Naam
Eileen Lier
Opleiding
Strafrecht
Startdatum studie
Vooropleiding
Rechtsgeleerdheid (Radboud Universiteit)

Eileen Lier volgt de masteropleiding Strafrecht aan de Radboud Universiteit. 

Wat spreekt je aan in de master en waarom?

De master Strafrecht is een mooie en interessante verbreding van de kennis die je hebt opgedaan in de bachelor. In de master wordt dieper en uitgebreider ingegaan op bepaalde thema's. Het leuke hiervan is dat je hierdoor opnieuw naar leerstukken kijkt en tijdens colleges nieuwe dingen leert/inzichten krijgt over onderwerpen die je al dacht te kennen. Verder wordt er aandacht besteed aan actualiteiten, iets wat ik erg leerzaam vind. Strafrechtelijke vraagstukken die nu spelen in de samenleving worden behandeld en uitgediept. Daarnaast worden er leuke en interessante onderwerpen besproken die in de bachelor niet aanbod kwamen. Zo kan je je kennis ook verbreden op het gebied van criminologie, forensische psychiatrie en specifieke onderwerpen uit het strafrecht.

Hoe ervaar je de sfeer binnen de opleiding? Bijvoorbeeld de samenwerking tussen studenten en het contact met docenten/onderzoekers.

De sfeer binnen de opleiding is leuk! Studenten zijn benaderbaar en tijdens de colleges staan veel studenten open voor een praatje. Ook de studievereniging draagt hieraan bij door interessante lezingen en andere activiteiten te organiseren. Docenten geven op een leuke en interactieve manier college. Een mail sturen bij vragen is eigenlijk nooit een probleem.

Wat vind je het meest uitdagend aan de master(specialisatie)? Zijn er dingen waar je tegenaan loopt?

Het meest uitdagende aan de master(specialisatie) is de verdieping. Je moet goed in de stof zitten om bepaalde vragen te beantwoorden. Maar dit maakt het tegelijkertijd ook interessant, omdat je helemaal in een onderwerp duikt. Daarnaast wordt er van je gevraagd om kritisch naar bepaalde onderwerpen te kijken. Dit is in het begin lastig, maar na een tijdje word je hier beter in. Ook is dit een handige vaardigheid voor in de praktijk.

Kun je iets vermelden over je stage en/of je scriptie?

Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van mijn scriptievoorstel. De scriptie voelt als een uitdaging en wordt gezien als het sluitstuk van je studie. Iets wat tegelijkertijd spannend en leuk is. Mijn scriptie zal zich bezighouden met een onderwerp binnen het toekomstbestendig strafrecht.

Waarom is het belangrijk dat er mensen zijn met deze master(specialisatie) op zak? Wat wil je er zelf mee gaan doen na het afronden van je master?

Het is belangrijk dat er mensen zijn met de specialisatie Strafrecht. Het strafrecht kan zeer ingrijpend zijn in het leven van burgers in onze samenleving. Goede kennis van de regels die hierbij horen, is dus belangrijk. Na het afronden van mijn studie hoop ik aan de slag te gaan binnen het OM of de rechtbank. Ook overweeg ik nog een opleiding te volgen binnen de politie en mijn kennis hier verder te verbreden.