Waarom de studie Strafrecht in Nijmegen?

In de masterspecialisatie Strafrecht bestudeer je het geldende strafrecht en de grondslagen ervan, actuele juridische ontwikkelingen, fundamentele rechten, het penitentiaire recht en de criminologie. Je krijgt een introductie in het internationale strafrecht en maakt kennis met hoogspecialistische thema’s zoals drugs- en wapenwetgeving.  Je wordt opgeleid tot een goede klassieke jurist die aan de hoge eisen van deze tijd voldoet. Je leert het vak kennen én kunnen.

In het strafrecht komt het aan op de kracht van argumenten. Argumenten die verankerd zijn in het recht. Dat die argumenten uit woorden bestaan – waarbij interpretatie dus een rol speelt – zorgt voor kansen, maar ook voor bedreigingen. Daar leer je in deze opleiding mee om te gaan, door arresten en wetten diepgaand te analyseren. Je leert vanuit de grondslagen redeneringen op te bouwen, argumentaties aan te voeren en kritisch te beschouwen. Met je specialistische kennis van het straf(proces)recht kun je na je studie aan de slag in de zittende magistratuur, het OM, de advocatuur, politie- en gevangeniswezen of bijvoorbeeld in beleids- en wetgevingsfuncties bij de overheid.

 

Iets voor jou?

  • Je krijgt persoonlijk, interactief en kritisch onderwijs van hoog niveau;
  • Je wordt vanuit het positieve recht opgeleid tot een ‘klassieke’ jurist. Het commune strafrecht, het algemene strafrecht en het strafprocesrecht vormen de basis van je opleiding;
  • Je hebt in deze masterspecialisatie veel keuzemogelijkheden in het samenstellen van je studieprogramma. Naast verdiepende en verbredende keuzevakken heb je vrije ruimte voor een stage of onderwijs aan een buitenlandse universiteit;
  • Je docenten zijn naast onderzoekers, veelal werkzaam in de praktijk. Hun praktijkervaringen nemen ze mee in het onderwijs. Dit biedt jou tevens interessante stagemogelijkheden;
  • Je krijgt college van gastdocenten die werkzaam zijn als raadsheer, advocaat, raadsadviseur van het Ministerie van Justitie of medewerker van het Openbaar Ministerie. Zij behandelen fundamentele dilemma’s uit de rechtspraktijk. Deze colleges zijn dus praktijkgericht, maar fundamenteel ingestoken;
  • Deze opleiding is beoordeeld als 'Beste opleiding binnen het vakgebied' door Elseviers 'Beste studies 2021'.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit