Picture Corporate Sustainability

MasterspecialisatieSustainable Economies and Corporations

In deze masterspecialisatie kijken we kritisch naar de principes van de huidige economie en hoe we de milieuverantwoordelijkheid en duurzaamheid bij bedrijven kunnen vergroten. We streven ernaar om nieuwe, duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen in het licht van een duurzame toekomst. Hoe kunnen we de economie laten floreren binnen de grenzen van onze planeet?

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.