Onderzoek

Het leren opzetten en uitvoeren van onderzoek en het leren wegen van evidentie die uit onderzoek voortvloeit vormen belangrijke onderdelen in de masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie. Een groot deel van je master besteed je aan onderzoek, in de vorm van een masterscriptie en een eventuele stage. Je doet daarin (toegepast) wetenschappelijk onderzoek: je vergelijkt bijvoorbeeld typen therapieën op hun effectiviteit, en of een therapie net zo goed werkt via een app (e-health) als in de kamer van een therapeut. Daarnaast analyseer je waarin verschillende typen stoornissen verschillen en/of overlappen, je krijgt inzicht in taalverwerkingsprocessen en ontwikkelt of valideert testen. Om je een indruk te geven, hieronder enkele voorbeelden van eerdere afstudeeropdrachten van studenten:

  • Story Grammar Training in de klas: Behandeling van vertelvaardigheden bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis
  • Virtual Reality voor personen met afasie: de ontwikkeling van een test voor de functionele communicatie 
  • Standaardisatie van het Dutch Linguistic Intraoperative Protocol 2.0: nieuwe testen voor hersentumorpatiënten (af te nemen voor, tijdens en na wakkere hersenchirurgie) met een ernstige afasie
  • Ontwikkeling van een innovatief, objectief meetinstrument naar de spraakmotorische vaardigheid bij kinderen die stotteren 
  • Pilotstudie naar de effectiviteit van SimpTell: Webgebaseerde telegramstijltherapie 
  • Auditieve discriminatie bij personen met een cochleair implantaat via EEG
  • Gebruik van spraakondersteunende gebaren bij mensen met een stemprothese (na laryngectomie)

Nieuwe inzichten en technologische toepassingen

Ook het onderzoek van je docenten speelt een duidelijke rol in de master. Je docenten doen bijvoorbeeld onderzoek in samenwerking met universitaire medische centra zoals het Radboudumc of zorginstellingen zoals Kentalis. Als student profiteer je van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en kun je meedraaien in vernieuwende klinische projecten, bijv. over de meerwaarde van virtual reality voor de klinische praktijk of naar het gebruik van spraakanalyse voor het diagnosticeren van neurodegeneratieve ziekten.