Onderzoek

Onderzoek doen is een belangrijk onderdeel in de masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie. Een groot deel van je master besteed je aan onderzoek, in de vorm van masterscriptie en een eventuele stage. Je doet daarin wetenschappelijk onderzoek in de praktijk: je vergelijkt therapieën en verschillende typen patiënten op diverse kenmerken, je doet longitudinaal onderzoek en kijkt of er verbetering plaatsvindt, je krijgt inzicht in verwerkingsprocessen en ontwikkelt en valideert testen. Om je een indruk te geven, hieronder enkele voorbeelden van eerdere afstudeeropdrachten van studenten:

  • Story Grammar Training in de klas: Behandeling van narrratieve vaardigheden bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis
  • Dysartriekenmerken bij Amyotrofische Lateraal Sclerose
  • Analyse van spontane spraak bij patiënten met Alzheimer dementie
  • De temporele relatie tussen gebaar en spraak
  • De relatie tussen spraakproductieproblemen en lees- en spellingsproblemen bij kinderen met spraakontwikkelings-dyspraxie
  • Stemkenmerken bij de ziekte van Parkinson
  • Ontwikkeling van een instrument ter evaluatie van stottertherapie

 

Nieuwe inzichten en technologische toepassingen

Ook het onderzoek van je docenten speelt een duidelijke rol in de master. Als student profiteer je van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, de technologische toepassingen die terugkomen in het studieprogramma en kun je meedraaien in vernieuwende klinische projecten. Je docenten doen bijvoorbeeld onderzoek in samenwerking met het Radboudumc en de St. Maartenskliniek. Samen lopen ze voorop bij het inzetten van technologie bij taal- en spraakstoornissen.

Spin-off taalleerproducten prijs voor beste Start Up

Een ander recent voorbeeld van de bijdrage van onderzoek in de praktijk is de spin-off NovoLanguage. NovoLanguage zet innovatieve taal- en spraaktechnologie in om verbeterde taalleerproducten, applicaties, te ontwikkelen. De spin-off komt voort uit een samenwerking tussen taalwetenschappers van de Radboud Universiteit, het Centre for Language and Speech Technology van de Radboud Universiteit en Radboud in’to Languages. De gebruiksdata die de toepassingen opleveren, kunnen op hun beurt weer gebruikt worden voor onderzoek. Bovendien biedt de samenwerking met NovoLanguage jou als student kans om kennis te maken met de praktijk. NovoLanguage ontving de prijs voor Gelderse Start Up van 2014.