Collegegeld

Studiejaar 2024 - 2025

Wettelijk collegegeld
€ 2.530,00
Instellingscollegegeld EER
€ 22.816,00
Instellingscollegegeld niet-EER
€ 28.260,00

Als je studeert aan een universiteit moet je collegegeld betalen. Het wettelijk collegegeld geldt voor EU/EER*, Zwitserse of Surinaamse studenten die nog geen bachelordiploma in Nederland hebben behaald. Voldoe je niet aan deze voorwaarden en kom je uit een EU/EER-land, dan geldt voor jou het EER-instellingscollegegeld. Kom je uit een niet-EU/EER-land (excl. Zwitserland en Suriname), dan geldt voor jou het niet-EER instellingscollegegeld.  

Bekijk welke uitzonderingen er zijn. 

Let op: als niet-EU/EER student kom je in aanmerking voor wettelijk collegegeld als je: 

 • een UAF-beurs ontvangt (voor vluchtelingstudenten in Nederland); 
 • voldoet aan de nationaliteitseis voor studiefinanciering zoals beschreven door DUO.  

*EU/EER-landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland (inclusief Caribisch Nederland), Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje of Zweden. 

Bijkomende kosten

Naast boeken, blokboeken en syllabi dienen studenten voor het volgen van (pre)klinisch onderwijs te beschikken over specifieke materialen en instrumentarium en over diverse verbruiksmaterialen. Ook kosten voor congresdeelname worden gezien als bijkomende studiekosten.

N.B.: De genoemde bedragen zijn indicaties, op basis van gemiddelden over zes studiejaren. Per jaar en per student kunnen de bedragen verschillen. De bedragen worden indien nodig elk jaar aangepast met als peildatum juli. De meeste kosten voor studiebenodigdheden worden in de eerste jaren gemaakt.

Gemiddeld per jaar:

 • Boeken (op basis aankoop via TFV) € 450,00 per jaar
 • Tandheelkundige verbruiksmaterialen zoals oefentandjes, noodkronen, etc € 70,00 per jaar

Eenmalig, bij aanvang opleiding:

 • Studenteninstrumentarium (koop) € 450,00 euro
 • Studenteninstrumentarium (bruikleen, borgsom wordt na inlevering van het instrumentarium geretourneerd) € 750,00 (borg)

De eenmalige uitgave voor studenteninstrumentarium wordt op de eerste lesdag automatisch afgeschreven. Het gespreid betalen van deze kosten is alleen mogelijk als de studieadviseur hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bijzonderheden studenteninstrumentarium in bruikleen

De verstrekking van het studenteninstrumentarium geschiedt onder de navolgende bepalingen:

 • De afdeling Tandheelkunde stelt jaarlijks de lijst van het in bruikleen gegeven studenteninstrumentarium op.
 • Het instrumentarium blijft eigendom van het Radboudumc.
 • Bij het (tussentijds) beëindigen van de studie wordt het in bruikleen verstrekte instrumentarium ingeleverd, waarna de borgsom wordt geretourneerd.
 • Het in bruikleen gegeven studenteninstrumentarium wordt verstrekt voor strikt persoonlijk gebruik. Beschadigingen of defecten aan het instrumentarium, die het gevolg zijn van onjuist of onvoorzichtig gebruik, zijn voor rekening van de bruiklener.
 • Zoek- of verloren raken van (delen van) het in bruikleen verstrekte instrumentarium dient door de bruiklener te worden aangevuld of vergoed.

Kleding: Tijdens (pre)klinische practica wordt beschermende kleding gedragen door de student. Deze kleding wordt door het Radboudumc centraal verstrekt en gewassen. Voor werkzaamheden (stages) buiten de eigen gebouwen dient elke student in het bezit te zijn van één eigen witte jas. Op de AKMA is daarnaast het dragen van een witte broek verplicht. Nadere aanwijzingen hierover zullen tijdens één van de eerste colleges (in het eerste studiejaar) worden gegeven.

Mobile (device) voor onderwijs

Verder zal een aanzienlijk deel van het onderwijs aan de Radboud Universiteit aankomend semester online worden aangeboden en zullen veel toetsen op afstand plaatsvinden. Ook daarna zullen online colleges en toetsing naar verwachting onderdeel blijven uitmaken van het onderwijsprogramma. Om ons onderwijsprogramma te kunnen volgen, is het belangrijk dat je over een (mobile) device beschikt. Deze moet bij voorkeur minimaal voldoen aan de volgende kenmerken:

Windows 10
Intel i5 processor (of vergelijkbaar: AMD ryzen 5)
8 GB intern geheugen
256 GB SSD opslag
Internetverbinding
13 inch display
Voldoende accuduur

Eventueel kun je apparatuur aanschaffen via http://www.surfspot.nl/, een non profit ICT-webwinkel met korting voor studenten op onder meer hardware. Maar je kunt uiteraard ook elders terecht. Studenten kunnen via SURFspot gratis het internet-beveiligingspakket F-secure downloaden.

Mocht het voor jou financieel onmogelijk zijn om zo’n device aan te schaffen, meld je dan bij de studieadviseur van jouw opleiding. We kijken dan of we samen een oplossing kunnen vinden.