Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma master Tandheelkunde

De master Tandheelkunde bestaat uit een kerncurriculum en profielonderwijs. Aan het einde van het eerste masterjaar kies je één van de vier profielen: Reconstructief, Chirurgisch, Kind en Ontwikkeling, of Gerodontologie. De profielen bestaan uit een theoretisch en een klinisch deel.

Vanaf de start van de masterfase ga je aan de slag in de masterkliniek. In een team van 4e, 5e en 6e jaars Tandheelkundestudenten én 3e en 4e jaars Mondzorgkundestudenten behandel je je eigen patiënten. Op deze manier maak je kennis met het werken in een groepspraktijk en doe je ervaring op met een gevarieerde patiëntenpopulatie.

Om tandartsen op te leiden die in staat zijn onderzoek en onderzoeksresultaten op waarde te schatten, wordt er in alle leerjaren aandacht besteed aan wetenschappelijk onderwijs. Je opgedane kennis en vaardigheden komen tot uiting in de scriptie die je in het laatste jaar schrijft.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  De vakken die je volgt, zijn onderverdeeld in onder andere de curriculumlijnen Wetenschap, Gedrag en maatschappij, Tandheelkundig deelgebied, en Integrale tandheelkunde. Aan het einde van je eerste masterjaar kies je bovendien een profiel.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  In het tweede jaar volg je deels vakken uit het kerncurriculum (40 ec), deels vakken uit het gekozen afstudeerprofiel (20 ec).

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  In het derde jaar ga je verder met cursussen uit het kerncurriculum (30 ec) en het profieldeel (4 ec). Ook werk je aan een onderzoeksstage (17 ec) en volg je een externe stage MKA-chirurgie (6 ec). Tot slot heb je een vrije keuzeruimte van 3 ec.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3

Stage

Tandheelkunde is een praktische opleiding. Dit merk je al meteen aan het begin van de master als je gaat werken en leren in de zogenaamde masterklinieken.

Om ook een beeld te krijgen van het werken in een algemene tandartspraktijk loop je in je laatste masterjaar (M3) een praktijkstage van minimaal 15 dagen (dit aantal wordt in de nabije toekomst uitgebreid). Om meer te leren over de ouderentandheelkunde, loop je een korte verpleeghuisstage.

Ook zijn er stages op het gebied van de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA).

Je volgt zowel een interne stage bij de MKA-afdeling van het Radboudumc als een externe stage bij één van de affiliatieziekenhuizen in Nederland. Ook is het in de master mogelijk een buitenlandstage te lopen.  

Studeren in het buitenland

Veel studenten spelen met de gedachte om een deel van hun studieprogramma in het buitenland te doen. De faculteit stimuleert dit ook, vanwege het effect op de interculturele oriëntatie op patiëntenzorg en onderzoek. Niettemin moet je als student vaak zelf je ambities realiseren, omdat er niet altijd kant en klare projecten op je wachten. Er valt dus een hoop te bedenken en te regelen. Daarom luidt het advies: begin op tijd. Vaak is dat al een jaar voor het geplande vertrek.

In de master heb je de mogelijkheid (bijvoorbeeld als invulling van de vrije keuzeruimte) om een klinische of onderzoeksstage te lopen bij één van de universiteiten waar Tandheelkunde Nijmegen een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Dit zijn universiteiten in Zweden, Bulgarije, Duitsland, Chili, Brazilië, China, India, België, Italië, Ierland, Spanje en Portugal.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je studieprogramma? Bekijk wat de Radboud Honours Academy je biedt om je verder te ontwikkelen.