Toelating en inschrijving

Aanmeldperiode

Nederlandse vooropleiding

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, EEA student

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, niet EEA student

Begindatum
Einddatum

Ben jij geïnteresseerd in de masteropleiding Tandheelkunde? Op deze pagina lees je wat de toelatingseisen zijn en hoe jij jezelf kunt inschrijven.

Informatie voor aanstaande studenten van de Master Tandheelkunde met betrekking tot COVID-19 maatregelen

Tandheelkundestudenten uit bachelor 3 studerend aan de Radboud Universiteit die als gevolg van de coronacrisis niet in staat zijn (geweest) om voor 1 september 2022 hun bachelordiploma te halen, kunnen gebruik maken van een speciale overgangsregeling, de zogenaamde ‘zachte knip’.

Zij krijgen de tijd tot uiterlijk 1 september 2023 om hun bachelordiploma te behalen. Dit betekent ook dat deze B3-studenten voorwaardelijk kunnen worden toegelaten tot master 1 (M1). Afhankelijk van de B3-cursussen die bij de start van studiejaar 2022-2023 nog niet zijn afgerond, kan het zijn dat een student (nog) niet tot alle (klinische) cursussen van M1 wordt toegelaten.  

De examencommissie beslist over toelating. Definitieve toelating tot M1 volgt, als het bachelorexamen is behaald.   

Toelatingseisen

Aanmeldprocedure

Naar Studielink