Waarom de studie Tandheelkunde in Nijmegen?

De Nijmeegse masteropleiding tandheelkunde leidt een tandarts op die bekwaam is om het beroep van tandarts over de volle breedte te beoefenen. De afgestudeerde tandarts heeft het recht om te gaan promoveren en is toelaatbaar tot elke tandheelkundige gespecialiseerde opleiding (differentiatie of specialisatie). De Nijmeegse opleiding heeft de pretentie elke tandarts toe te kunnen rusten met extra bekwaamheden in een te kiezen deelgebied van de tandheelkunde. Studenten die hun bachelordiploma behaald hebben aan de Nijmeegse opleiding tandheelkunde worden direct toegelaten tot de masteropleiding tandheelkunde. De gebieden van beroepsuitoefening van een tandarts gaan verder dan alleen de tandartspraktijk. Er zijn mogelijkheden om te gaan differentiëren en specialiseren, maar het is ook mogelijk om verder te gaan met onderzoek of onderwijs.

  • In de master start je meteen met het werken en leren in de masterklinieken waarin studenten uit alle drie masterjaren, samen met studenten Mondzorgkunde en onder begeleiding van ervaren docenten, zorg dragen voor de behandeling van hun eigen patiënten.
  • Naast het werken in de masterkliniek doe je praktijkervaring op in de diverse stages: in het laatste jaar loop je stages bij een tandartspraktijk en in de ouderenzorg. Je doet klinische ervaring op in de beroepspraktijk en opereert in teamverband. Ook loop je in de master een interne én een externe MKA-stage in het ziekenhuis.
  • Door de inhoudelijke verdieping in de master, beschik je na je studie over specialistische kennis en bagage. Dat sluit aan op de vraag naar specialisten in het werkveld. Zo kun je je bijvoorbeeld met het profiel ‘kind en ontwikkeling’ goed voorbereiden op de orthodontie.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit