Studenten bijbel

MasterspecialisatieTheology 1 jr

In deze Engelstalige masteropleiding leer je systematisch te reflecteren op fundamentele vragen en ideeën die centraal staan in wetenschap, cultuur en geloof. Op die manier sla je een brug tussen geloven en weten.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.