Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma van Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen: Aardrijkskunde

Binnen de opleiding volg je de volgende onderwijslijnen:

Vakinhoudelijke lijn (24 EC)

Voor de vakinhoudelijke lijn is het mogelijk om een eigen programma samen te stellen uit de bestaande mastervakken van de master Human Geography. Je hebt ruimte voor 3 cursussen in plaats van 1 bij een disciplinaire master Human Geography. Dat betekent dat er mogelijkheden zijn om je te bekwamen over de hele breedte van het aardrijkskundevak en dat je de cursussen uit je vooropleiding kan aanvullen om zo een breed opgeleide geograaf te worden.

Pedagogisch-didactische lijn (22 EC)

Cursussen op het terrein van de vakdidactiek van het schoolvak Aardrijkskunde, de algemene didactiek en pedagogiek. Je leert een visie te ontwikkelen op het schoolvak, het wetenschapsgebied en het onderwijs.

Onderzoekslijn (32 EC)

Binnen de onderzoekslijn leer je zelfstandig onderzoek te doen en ook onderzoek uit te voeren met leerlingen in de aardrijkskundige lespraktijk. Tijdens de vakinhoudelijke cursussen voer je ook (veld)onderzoek uit. Deze lijn sluit je af met een geïntegreerde masterscriptie waarin je een vakinhoudelijk scriptieonderzoek combineert met een vakdidactisch onderzoek.

Praktijklijn (30 EC)

Een tweejarige stage in het voortgezet hoger onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de didactische colleges naar de praktijk vertaalt.

Academische en Professionele Ontwikkeling (12 EC)

Bijzonder aan deze opleiding is het geïntegreerde karakter van het studieprogramma. Zo loop je stage vanaf dag één waardoor je kennis en vaardigheden vanuit de vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische leerlijnen direct in de praktijk kunt toepassen. In de cursus Academische en Professionele Ontwikkeling word je persoonlijk begeleid en reflecteer je met medestudenten op je ontwikkeling. Hierin onderwerp je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist aan een kritisch onderzoek.

Heb je al een lesbevoegdheid?

Heb je al een (beperkte) tweedegraadsbevoegdheid voor het vak Aardrijkskunde behaald via het hbo of een educatieve minor/module of heb je een lesbevoegdheid in een ander schoolvak? Dan heb je recht op standaardvrijstellingen en kan je mogelijk een verkorte variant van de Tweejarige Educatieve Master volgen. 

Studieprogramma

  • Jaarprogramma jaar 1

    Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Master Aardrijkskunde omvat 120 EC, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Managementwetenschappen en de Radboud Docenten Academie.

    Bekijk jaarprogramma jaar 1
  • Jaarprogramma jaar 2

    In het tweede jaar loop je het hele jaar zelfstandig stage (15 EC) en volg je daarnaast verplichte vakken (23 EC) en keuzevakken (4 EC). Je werkt ook aan je masterscriptie (18 EC). Een schematische weergave van het programma vind je hier.

    Bekijk jaarprogramma jaar 2

Stage

De Tweejarige Educatieve Master duurt in principe twee jaar en heeft een totale omvang van 120 studiepunten (EC), waarvan de stage 30 EC omvat. Tijdens het eerste jaar is dit een begeleide stage en tijdens het tweede jaar een zelfstandige stage. Meer informatie hierover vind je hier.

Regulier programma Educatieve Master Aardrijkskunde 2023-24