Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma Tweejarige Educatieve Master Engels

Het studieprogramma van de tweejarige educatieve master Engels omvat 120 EC, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Letteren en de Radboud Docenten Academie.

Binnen de opleiding volg je de volgende onderwijslijnen:

Vakinhoudelijke lijn (30 EC)

Cursussen op het terrein van de Engelse letterkunde, taalkunde en cultuurkunde, aangevuld met een keuzepakket uit het masteraanbod van de Faculteit der Letteren en Master Language.

Pedagogisch-didactische lijn (22 EC)

Cursussen op het terrein van de didactiek van het schoolvak Engels, de algemene didactiek en de professionele docentontwikkeling.

Onderzoekslijn (26 EC)

Een cursus op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige onderzoeksmethoden en een geïntegreerde masterscriptie waarin je een vakinhoudelijk scriptieonderzoek combineert met een didactisch ontwerponderzoek.

Praktijklijn (30 EC)

Een tweejarige stage in het middelbaar onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de didactische colleges naar de praktijk vertaalt.

Academische en Professionele Ontwikkeling (12 EC)

Bijzonder aan deze opleiding is het geïntegreerde karakter van het studieprogramma. Zo loop je stage vanaf dag één waardoor je kennis en vaardigheden vanuit de vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische leerlijnen direct in de praktijk kunt toepassen. In de cursus Academische en Professionele Ontwikkeling word je persoonlijk begeleid en reflecteer je met medestudenten op je ontwikkeling. Hierin onderwerp je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist aan een kritisch onderzoek.

Zowel in de vakinhoudelijke lijn als in de didactische lijn heb je naast een selectie aan verplichte vakken de nodige keuzeruimte, zodat je een eigen accent in de leerstof kunt aanbrengen.

Al een (tweedegraads) lesbevoegdheid?

Heb je al een (beperkte) tweedegraadsbevoegdheid voor het vak Engels behaald via het hbo of een educatieve minor/module of heb je een lesbevoegdheid in een ander schoolvak? Dan heb je recht op standaardvrijstellingen en kan je mogelijk een verkorte variant van de Tweejarige Educatieve Master volgen.

Studieprogramma

  • Jaarprogramma jaar 1

    In het eerste jaar begin je gelijk met de begeleide stage (15 EC) en volg je daarnaast een aantal verplichte vakken (34 EC). Ook heb je ruimte voor een keuzevak in het eerste semester (5 EC) en bereid je je voor op je masterscriptie (6 EC). Een schematische weergave van het programma vind je hier. 

    Bekijk jaarprogramma jaar 1
  • Jaarprogramma jaar 2

    Ook in het tweede jaar loop je stage; dit keer zelfstandig (15 EC). Verder volg je een aantal verplichte vakken (11 EC) en heb je 14 EC aan keuzeruimte. Gedurende het tweede jaar heb je de tijd om een Masterscriptie (20 EC) te schrijven. Een schematische weergave van het programma vind je hier. 

    Bekijk jaarprogramma jaar 2

Stage

De Tweejarige Educatieve Master duurt in principe twee jaar en heeft een totale omvang van 120 studiepunten (EC), waarvan de stage 30 EC omvat. Tijdens het eerste jaar is dit een begeleide stage en tijdens het tweede jaar een zelfstandige stage. Meer informatie hierover vind je hier.

Verkort traject

Als je al een tweedegraads bevoegdheid via het hbo of een educatieve minor/module hebt in hetzelfde schoolvak, dan kun je een pre-master volgen en kom je vervolgens in aanmerking voor 30 EC aan standaardvrijstellingen binnen de master. Daardoor ontstaat vaak de mogelijkheid om de master binnen anderhalf jaar af te ronden. Heb je al een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid in een ander schoolvak? Neem dan contact op met de studieadviseur om te zien of maatwerk mogelijk is.

Regulier programma Educatieve Master Taal- en Cultuurwetenschappen 2024-25