Toelating en inschrijving

Aanmeldperiode

Nederlandse vooropleiding

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, EER student

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, niet EER student

Begindatum
Einddatum

Toelating en plaatsing

Deze masteropleiding kent een toelatings- en een plaatsingsprocedure. Nadat de Toelatingscommissie heeft vastgesteld dat je op basis van het niveau en de inhoud van je vooropleiding kan worden toegelaten, word je aanmelding automatisch doorgezet naar de plaatsingsprocedure.

In de plaatsingsprocedure voor de Tweejarige Educatieve Master zoeken we een geschikte stageplek voor je, als je die tenminste direct nodig hebt. Je krijgt per e-mail een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen met informatie die we nodig hebben om een geschikte stageplek te vinden. Mocht je al een baan als leraar hebben, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om je baan in te zetten als stageplek.

  • Meld je je aan vóór de deadline van 1 mei? Dan garanderen wij dat je met de opleiding kunt starten en dat we alles op alles zetten om een stageplek voor je te vinden. 
  • Deadlines gemist? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur om te bespreken wat je opties zijn.

De naam in Studielink voor deze opleiding is: MASTER EDUCATIE IN DE TAAL- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (2 JAAR): ENGELS (NEDERLANDSTALIG).

Al een (tweedegraads) lesbevoegdheid?

Heb je al een tweedegraadsbevoegdheid voor het vak Engels behaald via het hbo of een educatieve minor/module? Dan kan je een verkorte variant van de Tweejarige Educatieve Master volgen.

Toelatingseisen

Aanmeldprocedure

Naar Studielink