Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma

Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Master Filosofie omvat 120 ec, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen uit het aanbod van de opleiding Filosofie en de Radboud Docenten Academie. Binnen de opleiding volg je vijf onderwijslijnen:

Vakinhoudelijke lijn (30 EC)

Om te beginnen verdiep je je kennis van de westerse Filosofie. Je volgt masterseminars uit één van de vier masterspecialisatie van de opleiding Filosofie. Dat stelt je in staat je te specialiseren op het terrein van de Filosofie van Taal en CognitieContinentale FilosofiePraktische Filosofie of Grote Ideeën en Hun Geschiedenis.

Pedagogisch-Didactische lijn (22 EC)

Naast wijsgerige verdieping ontwikkel je in de pedagogisch-didactische lijn de essentiële vaardigheden van het docentschap. Je volgt cursussen op het terrein van de didactiek van het schoolvak Filosofie, de algemene didactiek en de professionele docentontwikkeling.

Onderzoekslijn (26 EC)

Omdat een goede filosofiedocent werkt met beproefde methoden leren we je ook onderzoek te doen op het snijvlak van onderwijs en filosofie. Je volgt daarom een cursus op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige onderzoeksmethoden. Vervolgens zet je de kennis die je daar opdoet om in een geïntegreerde masterscriptie waarin je een vakinhoudelijk scriptieonderzoek combineert met een didactisch ontwerponderzoek.

Praktijklijn (30 EC)

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van het programma is de praktijklijn. Tijdens een tweejarige stage in het middelbaar onderwijs groei je in je rol als docent. We ondersteunen je om je docentkwaliteiten te ontplooien en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de didactische colleges naar de praktijk te vertalen.

Academische en Professionele ontwikkeling (12 EC)

Bijzonder aan deze opleiding is het geïntegreerde karakter van het studieprogramma. Zo loop je stage vanaf dag één waardoor je kennis en vaardigheden vanuit de vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische leerlijnen direct in de praktijk kunt toepassen. In de cursus Academische en Professionele Ontwikkeling word je persoonlijk begeleid en reflecteer je met medestudenten op je ontwikkeling. Hierin onderwerp je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist aan een kritisch onderzoek.

Al een (tweedegraads) lesbevoegdheid?

Heb je al een (beperkte) tweedegraadsbevoegdheid voor het vak Filosofie behaald via het hbo of een educatieve minor/module of heb je een lesbevoegdheid in een ander schoolvak? Dan heb je recht op standaardvrijstellingen en kan je mogelijk een verkorte variant van de Tweejarige Educatieve Master volgen.

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Master Filosofie omvat 120 EC die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen uit het aanbod van de opleiding Filosofie en de Radboud Docenten Academie.

  In het eerste jaar begin je met de begeleide stage (15 EC) en volg je daarnaast een aantal verplichte vakken (19 EC). Ook heb je veel keuzeruimte (20 EC) en bereid je je voor op je thesis (6 EC). Een schematische weergave van het programma vind je hier.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

   

  Ook in het tweede jaar loop je stage; dit keer zelfstandig (15 EC). Verder volg je weer een aantal verplichte vakken (11 EC), en heb je 14 EC aan keuzeruimte. Gedurende het tweede jaar heb je de tijd om een Masterscriptie (20 EC) te schrijven. Een schematische weergave van het programma vind je hier.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2

Stage

De Tweejarige Educatieve Master duurt in principe twee jaar en heeft een totale omvang van 120 studiepunten (EC), waarvan de stage 30 EC omvat. Tijdens het eerste jaar is dit een begeleide stage en tijdens het tweede jaar een zelfstandige stage. Meer informatie hierover vind je hier.

Regulier programma Educatieve Master Filosofie 2024-25