Studieprogramma van Tweejarige Educatieve Master Filosofie

Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Master Filosofie omvat 120 ec, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen uit het aanbod van de opleiding Filosofie en de Radboud Docenten Academie. Binnen de opleiding volg je vijf onderwijslijnen:

Vakinhoudelijke lijn

Om te beginnen verdiep je je kennis van de westerse Filosofie. Je volgt masterseminars uit één van de vier masterspecialisatie van de opleiding Filosofie. Dat stelt je in staat je te specialiseren op het terrein van de Filosofie van Taal en CognitieContinentale FilosofiePraktische Filosofie of Grote Ideeën en Hun Geschiedenis.

Pedagogisch-Didactische lijn

Naast wijsgerige verdieping ontwikkel je in de pedagogisch-didactische lijn de essentiële vaardigheden van het docentschap. Je volgt cursussen op het terrein van de didactiek van het schoolvak Filosofie, de algemene didactiek en de professionele docentontwikkeling.

Onderzoekslijn

Omdat een goede filosofiedocent werkt met beproefde methoden leren we je ook onderzoek te doen op het snijvlak van onderwijs en filosofie. Je volgt daarom een cursus op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige onderzoeksmethoden. Vervolgens zet je de kennis die je daar opdoet om in een geïntegreerde masterscriptie waarin je een vakinhoudelijk scriptieonderzoek combineert met een didactisch ontwerponderzoek.

Praktijklijn

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van het programma is de praktijklijn. Tijdens een tweejarige stage in het middelbaar onderwijs groei je in je rol als docent. We ondersteunen je om je docentkwaliteiten te ontplooien en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de didactische colleges naar de praktijk te vertalen.

Academische en Professionele ontwikkeling

Een lijn waarin je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en didactisch specialist aan een kritisch onderzoek onderwerpt.

Al een (tweedegraads) lesbevoegdheid?

Heb je al een tweedegraadsbevoegdheid voor het vak Nederlands behaald via het hbo of een educatieve minor/module? Dan kan je een verkorte variant van de Tweejarige Educatieve Master volgen.

Studieprogramma

  • Jaarprogramma jaar 1

    Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Master Filosofie omvat 120 EC die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen uit het aanbod van de opleiding Filosofie en de Radboud Docenten Academie.

    Bekijk jaarprogramma jaar 1
  • Jaarprogramma jaar 2

    Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Master Filosofie omvat 120 EC die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen uit het aanbod van de opleiding Filosofie en de Radboud Docenten Academie.

    Bekijk jaarprogramma jaar 2

Stage

De Tweejarige Educatieve Master duurt in principe twee jaar en heeft een totale omvang van 120 studiepunten (EC), waarvan de stage 30 EC omvat. Tijdens het eerste jaar is dit een begeleide stage en tijdens het tweede jaar een zelfstandige stage. Meer informatie hierover vind je hier.

Studeren in het buitenland

Tijdens je master heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of scriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je master? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.

Filosofie regulier studieprogramma