De stage van de Tweejarige Educatieve Master

De Tweejarige Educatieve Master duurt in principe twee jaar en heeft een totale omvang van 120 studiepunten (EC), waarvan de stage 30 EC omvat. In de stage, die gedurende de gehele opleiding doorloopt, ontplooi je je docentkwaliteiten en vertaal je de inzichten uit andere leerlijnen naar de praktijk. De Begeleide stage bestaat uit twee semesters waarin je onder begeleiding werkt, gevolgd door twee semesters waarin je zelfstandig lesgeeft: De zelfstandige stage. 

Begeleide stage

De eerste weken van de Begeleide stage zijn vooral oriënterend. Je observeert lessen bij je werkplekbegeleider en zijn/haar/hun collega’s. Je krijgt zo hopelijk een idee van de school, de leerlingen en het lesgeven. Vanuit deze fase ga je steeds grotere delen van de les verzorgen met als doel om na ongeveer twee maanden 2 tot 3 hele lessen te geven aan verschillende klassen. Je werkplekbegeleider zal hierbij aanwezig zijn. 

Na de oriënterende fase vindt een tussenevaluatie plaats, op basis waarvan een studieadvies wordt gegeven door ons en jij je leerdoelen voor de volgende periode kunt opstellen.

In de tweede helft van de begeleide stage neem je steeds meer lessen over van je werkplekbegeleider (en/of van zijn/haar/hun collega's). Je geeft dan ongeveer zes lessen per week, aan dezelfde klassen. Tijdens deze periode zal jouw begeleider steeds minder aanwezig zijn terwijl je voor de klas staat. 

In de laatste maanden van de begeleidende stage bereid je je alvast voor op de zelfstandige stage. Dit houdt in dat je eventueel al nieuwe klassen leert kennen en dat je minder lessen verzorgt in klassen die je al kent. 

Aan het eind van de begeleide stage vinden het tweede evaluatiemoment en de eindbeoordeling plaats. Je werkplekbegeleider en de een tweede beoordelaar van je stageschool (bijvoorbeeld de schoolopleider of een ervaren collega) evalueren jouw ontwikkeling van de afgelopen maanden in de rol van vakdidactisch specialist, pedagoog of professional. Deze beoordeling wordt besproken in een evaluatiegesprek. Een opleider van de RDA draagt zorg voor de definitieve beoordeling van de begeleide stage. 

Zelfstandige stage

Je verzorgt tijdens deze stage zelfstandig circa 4 lessen per week. Je hebt dan wel ongeveer twee begeleidingsmomenten per week met je werkplekbegeleider om praktische zaken en de lessen te bespreken.

Halverwege de stage plan je zelf een tussenevaluatie met je begeleider. Tijdens deze evaluatie bespreken jullie jouw ontwikkeling en stellen jullie leerdoelen op voor de laatste periode.

Aan het einde van de zelfstandige stage vindt het laatste evaluatiemoment plaats. Jouw werkplekbegeleider en een tweede beoordelaar van je stageschool (bijvoorbeeld de schoolopleider of een ervaren collega) evalueren jouw ontwikkeling van het afgelopen jaar in de rol van zelfstandig vakdidactisch specialist, pedagoog en professional. Deze beoordeling wordt besproken in een evaluatiegesprek. Een opleider van de RDA draagt zorg voor de definitieve beoordeling van de zelfstandige stage.