Vrijstellingstrajecten Tweejarige Educatieve Master

Al een lesbevoegdheid?

Je komt voor onderstaande standaardvrijstellingen en vrijstellingstrajecten in aanmerking als je een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid hebt in hetzelfde schoolvak of een eerste- of tweedegraads bevoegdheid in een ander schoolvak. 

Bij alle onderstaande trajecten geldt dat als je vragen hebt over maatwerk (persoonlijke leerroutes), dat je dan contact op kan nemen met de studieadviseur-eduma2 [at] ru.nl (studieadviseur). Doe dit tijdig, zodat we ruim de tijd hebben om met elkaar in gesprek te gaan.

Je kunt er ook voor kiezen om de gehele opleiding te volgen, ook als je recht hebt op vrijstellingen. Let wel op: het is niet mogelijk om later alsnog voor een los onderdeel vrijgesteld te worden.

Als je denkt dat je voor meer vrijstellingen in aanmerking komt dan in het standaardpakket zijn opgenomen, dan kun je een beargumenteerd verzoek bij de examencommissie neerleggen. Je kiest dan voor het laatstgenoemde vrijstellingstraject (F, Anders).

Situatie 1 - (beperkte) 2e graads bevoegdheid in hetzelfde schoolvak

Als je een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid in hetzelfde schoolvak hebt, dan kom je in aanmerking voor de onderstaande standaardvrijstellingen (30 EC):

 • Vakdidactiek A: Didactiek en samenhang in het schoolvak (5 EC)
 • Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs (4 EC)
 • Begeleide Stage en Integraal Oordeel (15 EC)
 • Academische en Professionele Ontwikkeling 1 (3 EC)
 • Academische en Professionele Ontwikkeling 2 (3 EC)

Je kunt kiezen uit de volgende vrijstellingstrajecten: 

 • Vrijstellingstraject (A1), tweedegraads bevoegdheid in hetzelfde schoolvak, 2 jaar: 30 EC vrijstelling. Je volgt de opleiding in twee jaar, met minder cursussen in jaar 1.

Heb je al de nodige ervaring in het onderwijs? En wil je studeren en je baan voor de klas (in een beperkte omvang) combineren? Dan is dit traject iets voor jou. In jaar 1 loop je nog geen stage, maar volg je alleen cursorisch onderwijs. Dat betekent dat je in dit traject in ieder geval in het eerste jaar ruimte hebt om op dinsdag en donderdag andere (onderwijs-)activiteiten te ondernemen. Qua omvang zal je ongeveer 50% van een voltijd werkweek kwijt zijn. In jaar 2 loop je wel stage op de dinsdag en donderdag en heb je daarnaast het laatste deel van het cursorische onderwijs inclusief scriptie. Dat betekent dat de studielast in jaar 2 dus hoger ligt. Ben jij van plan om in jaar 2 jouw baan in te zetten als stageplek? Neem dan tijdig contact op met onze studieadviseur en later ook met onze stageplaatsingscoördinator. Ook als je andere activiteiten naast de opleiding hebt, of als er omstandigheden zijn waarbij het gunstig is om meer ruimte te hebben, dan is dit traject zeker ook een optie. 

 • Vrijstellingstraject (A2), tweedegraadsbevoegdheid in hetzelfde schoolvak, 2 jaar: 19 EC vrijstelling. Je neemt niet de volledige standaardvrijstelling maar volgt nog extra het tweede gedeelte van de Begeleide Stage en Academische en Professionele Ontwikkeling 2 in semester 2 van jaar 1. 

Dit traject is met name geschikt als je al wel een (beperkte) tweedegraads lesbevoegdheid hebt behaald in hetzelfde schoolvak, bijvoorbeeld een educatieve minor, maar nog meer ervaring in het lesgeven wil opdoen. Ook als het wat langer geleden is dat je les hebt gegeven of als je je nog niet helemaal zeker voelt om direct de zelfstandige stage te gaan lopen dan raden wij aan om voor deze optie te kiezen. Op deze manier doe je niet alleen meer ervaring op voor de klas, maar krijg je ook meer begeleiding bij je eerste stage voordat je zelfstandig les gaat geven.

 • Vrijstellingstraject (B), tweedegraadsbevoegdheid in hetzelfde schoolvak, 1,5 jaar: 30 EC vrijstelling. Je volgt de opleiding in anderhalf jaar, met een start in september. Let op! Dit traject is alleen mogelijk bij de volgende schoolvakken: Aardrijkskunde, CKV/Kunstgeschiedenis, Duits, Engels, Frans, Geschiedenis, Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen, Nederlands, Spaans.

Dit traject is geschikt als jij 1,5 jaar voltijd wil gaan studeren inclusief je stage-uren. Als jij geen andere verplichtingen hebt zoals een baan voor de klas en 5 dagen per week (maandag t/m vrijdag) beschikbaar bent voor colleges, studie en stage dan is dit wellicht de meest ideale route voor jou. Met name in de vakinhoud en onderzoekslijn zit de vaart erin bij dit traject omdat je in het tweede semester al aan de slag gaat met het voorbereiden van je masterscriptie. Je start in dit traject direct met de zelfstandige stage en je geeft dus les aan je eigen klassen les op jouw stageschool.

 • Vrijstellingstraject (C), tweedegraadsbevoegdheid in hetzelfde schoolvak, met aangepaste planning: 30 EC vrijstelling volgens het standaardpakket. 

Als jij liever je studie wilt spreiden om zo meer ruimte te creëren voor zaken naast je studie dan kun je kiezen voor een maatwerktraject. Je kunt denken aan een programma van bijvoorbeeld 2,5 of 3 jaar studie. Bij 3 jaar studie heb je een verdeling van 50% studeren per semester. Langer dan drie jaar studeren raden wij af omdat je zo erg veel versnippering in het onderwijs hebt en we zo de samenhang tussen verschillende onderdelen niet meer kunnen waarborgen. Als je overweegt om voor deze optie te kiezen dan is het verstandig om op tijd contact te zoeken met de studieadviseur. Dat kan ook voorafgaand aan je aanmelding, maar wacht in ieder geval niet tot na 1 mei in verband met de stageorganisatie. 

Situatie 2 - (beperkte) tweedegraads bevoegdheid in een ander schoolvak

Als je een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid in een ander schoolvak hebt, dan kom je in aanmerking voor de volgende standaardvrijstellingen (14 EC): 

 • Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs (4 EC)
 • Begeleide stage ( semester 1) (7 EC)
 • Academische en Professionele Ontwikkeling 1 (3 EC)

Je kunt kiezen uit het volgende vrijstellingstraject: 

 • Vrijstellingstraject (D) tweedegraads bevoegdheid ander schoolvak, 2 jaar: 14 EC vrijstelling volgens standaardpakket.

Je volgt de opleiding in 2 jaar met 14 EC aan vrijstellingen. In het eerste jaar volg je minder vakken en volg je maar een gedeelte van de Begeleide Stage.  

Situatie 3 - eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak

Als je een eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak hebt, dan kom je in aanmerking voor de volgende standaardvrijstellingen (18 EC): 

 • Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs (4 EC)
 • Begeleide stage (semester 1) (7 EC)
 • Academische en Professionele Ontwikkeling 1 (3 EC)
 • Specialisatiecursus 1 (2 EC)
 • Specialisatiecursus 2 (2 EC)

Je kunt kiezen uit het volgende vrijstellingstraject: 

 • Vrijstellingstraject (E) eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak: 18 EC vrijstelling volgens standaardpakket.

Je volgt de opleiding in 2 jaar met 18 EC aan vrijstellingen. Vooral in het eerste jaar volg je minder vakken en volg je maar een gedeelte van de Begeleide Stage. 

Situatie 4 - nog geen lesbevoegdheid maar misschien toch vrijstellingsmogelijkheden

Als je nog geen tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid hebt, maar toch denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen of wanneer je denkt dat je voor meer vrijstellingen in aanmerking komt, dan in de standaardtrajecten worden gegeven, dan kies je voor de volgende optie:

 • Vrijstellingstraject (F) Anders: 

Je komt niet in aanmerking voor een traject met standaardvrijstellingen, maar je vraagt je vrijstellingen aan via de examencommissie. De examencommissie beoordeelt jouw situatie en komt dan met een besluit. Vervolgens kan je op basis van het besluit samen met de studieadviseur kijken naar een passend studietraject. Om op tijd duidelijkheid te krijgen over jouw situatie is het belangrijk om zo snel mogelijk een verzoek in te dienen bij de examencommissie. Verdere uitleg volgt per e-mail nadat je je aanmelding via Studielink hebt ingediend.