Stageplaatsing

Hoe is het om docent te zijn? Dat ervaar je het beste in de praktijk. Om jou optimaal voor te bereiden op die dynamische en veelzijdige baan, loop je tijdens al onze opleidingen stage op een middelbare school.

We vinden het belangrijk dat de werkplek waar jij het vak leert van hoge kwaliteit is. Daarom doen wij ons best om onze studenten zoveel mogelijk stage te laten lopen op zogenoemde opleidingsscholen: officiële partnerschappen waarin scholen en de lerarenopleiding samen verantwoordelijk zijn voor het werkplekcurriculum en een adequate begeleiding van studenten. Bij de Radboud Universiteit werd de afgelopen jaren 90 tot 95 procent van de studenten geplaatst op een (aspirant-)opleidingsschool. Ook de overige 5 tot 10 procent werd voorzien van een stageplek die aan onze kwaliteitseisen voldoet. 

Waar kun je stage lopen?

De Radboud Docenten Academie werkt samen met circa 200 scholen voor voortgezet onderwijs binnen 15 (aspirant-)opleidingsscholen. Ieder jaar zetten we ons samen in voor het creëren van voldoende stageplekken voor alle schoolvakken en trajecten. Een volledig overzicht van  onze partnerscholen kun je vinden op de kaart. Je hoeft niet zelf op zoek naar een stageplaats: wij zorgen ervoor dat we je matchen met een plek die bij je past. 

Hoe kom je bij een stageplek terecht?

 1. Wanneer je je hebt aangemeld voor onze opleiding, krijg je medio april/mei per mail een uitnodiging om een profiel aan te maken in ons stageportaal. In je persoonlijke profiel kun je je voorkeuren aangeven. Tijdens het aanmeldproces kun je ook aangeven of je al een baan hebt in het onderwijs  die je graag als stageplek zou willen inzetten. Hieraan is een aantal eisen verbonden. Lees daar meer over onder het kopje baan als stageplek (scroll naar onder).
 2. Tegelijkertijd geven onze partnerscholen hun beschikbare stageplekken op.
 3. In je profiel kun je het stageplaatsingsproces stap voor stap volgen: je kunt zien hoeveel plekken er beschikbaar zijn en of je al gematcht bent. Van elke nieuwe stap krijg je een melding vanuit de tool. Na een definitieve matching ga je kennismaken op je stageschool.  
 4. Het is aan ons de taak om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met:
 • Je reisafstand, maximaal 1 uur en 15 minuten enkele reistijd van deur tot deur;
 • Je vervoersmogelijkheden;
 • Medische indicaties en/of persoonlijke omstandigheden;
 • Je eigen middelbare school, in de regel word je daar niet geplaatst;
 • Je interesses, bijv. voor een bepaald schoolprofiel.

 

 

Vergoeding

De Radboud Docenten Academie regelt zelf geen stage- of reisvergoeding. Of je één of beide ontvangt, hangt af van je traject en de regelingen die je stageschool hiervoor getroffen heeft. Sommige scholen bieden een vrijwilligersvergoeding voor de zelfstandige stage van de master. Andere scholen bieden voor deze zelfstandige stage een zogenaamd LIO-contract (‘leraar in opleiding') aan. Dit contract houdt in dat je een minimaal aantal uren werkt op de school en dat je voor de duur van de stage een salaris ontvangt.

Baan als stageplek

Werk jij al in het onderwijs en zou je je baan in willen zetten als stageplek? Dat is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Na je aanmelding bij Studielink krijg je een vragenlijst toegestuurd waarin je ook de details van je baan met ons kunt delen. De coördinator stageplaatsing bepaalt vervolgens of je baan aan de stage-eisen voldoet en neemt hierover contact op met jou en met je school. Leg de eisen voorafgaand aan je aanmelding al eens voor aan je werkgever. De belangrijkste zijn: 

 • Je bent minimaal gedurende één semester verzekerd van een stageplek. Voor de tweejarige educatieve master geldt dat je één jaar verzekerd moet zijn van een plek.
 • Je wordt begeleid door een eerstegraads vakdocent.
 • Het is duidelijk in de school afgestemd welk deel van de baan als stage geldt. Je school biedt je voldoende ruimte om aan je opdrachten te werken en gerichte werkplekervaring in het eerstegraads gebied op te doen. Ook je begeleider krijgt voldoende ruimte voor zijn/haar taak. Je wordt begeleid en beoordeeld en conform de stage-afspraken in de raamovereenkomst die we met je school afsluiten.
 • Je geeft voldoende bovenbouwuren. Dat betekent dat je minimaal 60% van de uren geeft in klas 3 t/m 6 op havo/vwo-niveau. In de zelfstandige stage van de tweejarige master geef je twee klassen zelfstandig les, waarvan in ieder geval één bovenbouwklas havo/vwo.  
 • In de eenjarige master (voltijd) zijn de dinsdag, woensdag en donderdag gereserveerd voor stage. In de tweejarige master is voor de begeleide stage 1,5 dag gereserveerd (de gehele dinsdag en donderdagochtend) en voor de zelfstandige stage 2 dagen (dinsdag en donderdag). Op de andere dagen volg je zelf onderwijs aan de universiteit. Hiermee dient rekening te worden gehouden in je weekplanning.
 • Het voltijds programma van de eenjarige master biedt ruimte voor een baan van max. 3 werkdagen (0,6 fte). Voor de tweejarige master is dit 0,2 fte voor de begeleide stage en 0,3 fte voor de zelfstandige stage.

Wil je een educatieve masteropleiding volgen met vrijstellingen (op basis van een reeds behaalde bevoegdheid) of in deeltijd? Dan zijn er meer mogelijkheden voor je planning en de omvang van je baan. Neem hierover contact op met de studieadviseur (eenjarige educatieve master: studieadviseur [at] docentenacademie.ru.nl (studieadviseur[at]docentenacademie[dot]ru[dot]nl) | tweejarige educatieve master: studieadviseur-eduma2 [at] ru.nl (studieadviseur-eduma2[at]ru[dot]nl)), om samen op zoek te gaan naar een werkbaar studieprogramma.

Heb je een baan in het onderwijs, maar niet in het reguliere voortgezet onderwijs (bijv. speciaal onderwijs of VAVO)? Mogelijk is je baan deels inzetbaar met daarnaast een aanvullende stage. De coördinator stageplaatsing neemt hierover contact met je op. 

Ga je de educatieve minor of module volgen en wil je daarvoor een baan inzetten als stageplek? Dit is niet gebruikelijk. Neem contact op met de coördinator stageplaatsing om de mogelijkheden te bespreken. 

Vragen?

Met vragen over stageplaatsing kun je terecht bij Esmée Bruggink via stage [at] docentenacademie.ru.nl (stage[at]docentenacademie[dot]ru[dot]nl).

Organisatieonderdeel