De stage van de Tweejarige Educatieve Master

De Tweejarige Educatieve Master duurt in principe twee jaar en heeft een totale omvang van 120 studiepunten (EC), waarvan de stage 30 EC omvat. In de stage, die gedurende de hele opleiding doorloopt, ontplooi je je docentkwaliteiten en vertaal je de inzichten uit andere lijnen naar de praktijk. De stage bestaat uit twee perioden waarin je onder begeleiding werkt, gevolgd door twee perioden waarin je zelfstandig lesgeeft:

Begeleide Stage: Het onderwijs, het beroep van docent en de leerling in beeld (15 EC)

De begeleide stage is vooral oriënterend. Tijdens de eerste periode zal je dan ook met name je begeleider observeren. In de tweede periode ondersteun je je begeleider bij de begeleiding van leerlingen, het bedenken van onderwijsleeractiviteiten en het uitvoeren hiervan. In periode 3 wordt de stap gezet van losse lessen naar lessen in samenhang en variërende lessen. Periode 4 focust op het leren van verschillen tussen leerlingen en hoe je die verschillen als basis kunt gebruiken voor lesvoorbereiding en uitvoer. Verder ga je aan de slag met klassenmanagement.

Zelfstandige Stage: Zelfstandig voor de klas en vakdidactisch ontwerpen en ontwikkeling van startbekwaamheid (15 EC)

De zelfstandige stage staat in het teken van het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van samenhangende onderwijsleeractiviteiten en jouw professionele ontwikkeling. Je zelfstandigheid voor de klas wordt in de eerste periode opgebouwd. Tijdens deze laatste stage ligt de nadruk op onderzoek en op het ontwikkelen van ‘teacher leadership’.