De stage van de Tweejarige Educatieve Master

De Tweejarige Educatieve Master duurt in principe twee jaar en heeft een totale omvang van 120 studiepunten (EC), waarvan de stage 30 EC omvat. In de stage, die gedurende de hele opleiding doorloopt, ontplooi je je docentkwaliteiten en vertaal je de inzichten uit andere lijnen naar de praktijk. De stage bestaat uit twee semesters waarin je onder begeleiding werkt, gevolgd door twee semesters waarin je zelfstandig lesgeeft:

Begeleide stage 1: Het onderwijs en het beroep van docent in beeld (7 EC)

Begeleide stage 1 is vooral oriënterend. Tijdens de eerste periode zal je dan ook met name je begeleider observeren. In de tweede periode ondersteun je je begeleider bij de begeleiding van leerlingen, het bedenken van onderwijsleeractiviteiten en het uitvoeren hiervan.

Begeleide stage 2: Lessen in samenhang: de leerling in beeld (7 EC)

In periode 3 wordt de stap gezet van losse lessen naar lessen in samenhang en variërende lessen. Periode 4 focust op het leren van verschillen tussen leerlingen en hoe je die verschillen als basis kunt gebruiken voor lesvoorbereiding en uitvoer. Verder ga je aan de slag met klassenmanagement.

Zelfstandige stage 1: Zelfstandig voor de klas en vakdidactisch ontwerpen (8 EC)

Zelfstandige stage 1 staat in het teken van het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van samenhangende onderwijsleeractiviteiten en jouw professionele ontwikkeling. Je zelfstandigheid voor de klas wordt in de eerste periode opgebouwd.

Zelfstandige stage 2: Ontwikkeling van startbekwaamheid (8 EC)

Tijdens deze laatste stage ligt de nadruk op onderzoek en op het ontwikkelen van ‘teacher leadership’.