Studieprogramma Tweejarige Educatieve Master Nederlands

Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Master Nederlands omvat 120 EC, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Letteren en de Radboud Docenten Academie.

Binnen de opleiding volg je de volgende onderwijslijnen:

Vakinhoudelijke lijn (30 EC)

Cursussen op het terrein van de Nederlandse letterkunde, taalkunde en taalbeheersing, aangevuld met een keuzepakket uit het masteraanbod van de Faculteit der Letteren en Master Language.

Pedagogisch-didactische lijn (26 EC)

Cursussen op het terrein van de vakdidactiek van het schoolvak Nederlands, de algemene didactiek en pedagogiek. Je leert een visie te ontwikkelen op je schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs.

Onderzoekslijn (26 EC)

Een cursus op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige onderzoeksmethoden en een geïntegreerde masterscriptie waarin je een vakinhoudelijk scriptieonderzoek combineert met een didactisch ontwerponderzoek.

Praktijklijn (30 EC)

Een tweejarige stage in het voortgezet hoger onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de pedagogisch-didactische colleges naar de praktijk vertaalt.

Academische en Professionele Ontwikkeling (8 EC)

Een lijn waarin je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist aan een kritisch onderzoek onderwerpt.

Al een (tweedegraads) lesbevoegdheid?

Heb je al een tweedegraadsbevoegdheid voor het vak Nederlands behaald via het hbo of een educatieve minor/module? Dan kan je een verkorte variant van de Tweejarige Educatieve Master volgen.

Studieprogramma

  • Jaarprogramma jaar 1

    In het eerste jaar begin je gelijk met twee begeleide stages (14 EC) en volg je daarnaast een aantal verplichte vakken (35 EC). Ook heb je ruimte voor een keuzevak in het eerste semester (5 EC) en bereid je je voor op je thesis (6 EC). Een schematische weergave van het programma vind je hier.

    Bekijk jaarprogramma jaar 1
  • Jaarprogramma jaar 2

    Ook in het tweede jaar loop je twee stages; dit keer zelfstandig (16 EC). Verder volg je weer een aantal verplichte vakken (13 EC), een verdiepingsthema (1 EC) en heb je 10 EC aan keuzeruimte. Gedurende het tweede jaar heb je de tijd om een Masterscriptie (20 EC) te schrijven. Een schematische weergave van het programma vind je hier.

    Bekijk jaarprogramma jaar 2

Stage

De Tweejarige Educatieve Master duurt in principe twee jaar en heeft een totale omvang van 120 studiepunten (EC), waarvan de stage 30 EC omvat. Tijdens het eerste jaar is dit een begeleide stage en tijdens het tweede jaar een zelfstandige stage. Meer informatie hierover vind je hier.

Studeren in het buitenland

Tijdens je master heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of scriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.

Nederlands regulier studieprogramma