Toelating en inschrijving

Deze Tweejarige Educatieve Master kent een toelatings- en een plaatsingsprocedure. Nadat de Toelatingscommissie heeft vastgesteld dat je op basis van het niveau en de inhoud van je vooropleiding kan worden toegelaten, word je aanmelding automatisch doorgezet naar de plaatsingsprocedure.

In de plaatsingsprocedure voor de Tweejarige Educatieve Master zoeken we een geschikte stageplek voor je, als je die tenminste direct nodig hebt. Je krijgt per e-mail een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen met informatie die we nodig hebben om een geschikte stageplek te vinden. Mocht je al een baan als leraar hebben, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om je baan in te zetten als stageplek.

 

Al een (tweedegraads) lesbevoegdheid?

Heb je al een tweedegraadsbevoegdheid voor jouw vakgebied behaald via het hbo of een educatieve minor/module? Dan kan je een verkorte variant van de Tweejarige Educatieve Master volgen.

Welke vooropleiding heb je?
Welke nationaliteit heb je?

Aanmelddeadlines

Selecteer je nationaliteit en vooropleiding om de aanmelddeadlines te bekijken.
Selecteer je vooropleiding om de toelatingseisen en aanmeldprocedure te bekijken.
Naar Studielink