Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma Tweejarige Educatieve Master Spaans

Het studieprogramma van de tweejarige educatieve master Spaans omvat 120 EC, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Letteren en de Radboud Docenten Academie.

Binnen de opleiding volg je de volgende onderwijslijnen:

Vakinhoudelijke lijn (30 EC)

Cursussen op het terrein van de Spaanse en Spaans-Amerikaanse letterkunde, taalkunde en cultuurkunde, aangevuld met een keuzepakket uit het masteraanbod van de Faculteit der Letteren en Master Language.

Pedagogisch-didactische lijn (22 EC)

Cursussen op het terrein van de vakdidactiek van het schoolvak Spaans, de algemene didactiek en pedagogiek. Je leert een visie te ontwikkelen op je schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs.

Onderzoekslijn (26 EC)

Een cursus op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige onderzoeksmethoden en een geïntegreerde masterscriptie waarin je een vakinhoudelijk scriptieonderzoek combineert met een didactisch ontwerponderzoek.

Praktijklijn (30 EC)

Een tweejarige stage in het voortgezet hoger onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de pedagogisch-didactische colleges naar de praktijk vertaalt.

Academisch en Professionele Ontwikkeling (12 EC)

Bijzonder aan deze opleiding is het geïntegreerde karakter van het studieprogramma. Zo loop je stage vanaf dag één waardoor je kennis en vaardigheden vanuit de vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische leerlijnen direct in de praktijk kunt toepassen. In de cursus Academische en Professionele Ontwikkeling word je persoonlijk begeleid en reflecteer je met medestudenten op je ontwikkeling. Hierin onderwerp je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist aan een kritisch onderzoek.

Al een (tweedegraads) lesbevoegdheid?

Heb je al een (beperkte) tweedegraadsbevoegdheid voor het vak Spaans behaald via het hbo of een educatieve minor/module of heb je een lesbevoegdheid in een ander schoolvak? Dan heb je recht op standaardvrijstellingen en kan je mogelijk een verkorte variant van de Tweejarige Educatieve Master volgen.

Studieprogramma

  • Jaarprogramma jaar 1

    In het eerste jaar begin je gelijk met de begeleide stage (15 EC) en volg je daarnaast een aantal verplichte vakken (34 EC). Ook heb je ruimte voor een keuzevak in het eerste semester (5 EC) en bereid je je voor op je masterscriptie (6 EC). Een schematische weergave van het programma vind je hier. 

    Bekijk jaarprogramma jaar 1
  • Jaarprogramma jaar 2

    Ook in het tweede jaar loop je stage; dit keer zelfstandig (15 EC). Verder volg je weer een aantal verplichte vakken (11 EC) en heb je 14 EC aan keuzeruimte. Gedurende het tweede jaar heb je de tijd om een Masterscriptie (20 EC) te schrijven. Een schematische weergave van het programma vind je hier. 

    Bekijk jaarprogramma jaar 2

Stage

De Tweejarige Educatieve Master duurt in principe twee jaar en heeft een totale omvang van 120 studiepunten (EC), waarvan de stage 30 EC omvat. Tijdens het eerste jaar is dit een begeleide stage en tijdens het tweede jaar een zelfstandige stage. Meer informatie hierover vind je hier.

Regulier programma Educatieve Master Taal- en Cultuurwetenschappen 2024-25