Aquatical Ecology

MasterWater and Environment

Analyseer de menselijke impact op de natuur en word milieudeskundige. Je leert de effecten van stressoren - zoals de uitstoot van koolstofdioxide of giftige pesticiden - te ontrafelen en deze bevindingen te verbinden met maatschappij en beleid.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.