Omrekening van cijfers en studiepunten behaald in Nijmegen

In onderstaand document vind je instructies voor het omrekenen van de cijfers en studiepunten die je aan de Radboud Universiteit behaalt naar de cijfers en studiepunten die overeenkomen met het beoordelingssysteem van je eigen land en universiteit.

Het Nederlandse beoordelingssysteem is een absoluut beoordelingssysteem. Cijfers worden toegekend op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 het laagste en 10 het hoogste cijfer is. Cijfers vanaf 6 worden als "geslaagd" beschouwd. Om een diploma te behalen mag een cijfer boven de 6 geen ander cijfer onder de 6 compenseren; met andere woorden, alle cijfers moeten minstens een 6 zijn.

Om de vergelijking tussen het Nederlandse beoordelingssysteem en andere beoordelingssystemen te vergemakkelijken, hebben we hieronder een frequentietabel opgenomen. Deze tabel toont de frequenties van de cijfers (6 en hoger) die in het studiejaar 2019-2020 aan de Radboud Universiteit zijn toegekend.

Verdeling van beoordelingen aan de Radboud Universiteit (2019 - 2020)
 

10

1.588 1,0%

9

9.820 6,2%

8

41.600 26,3%

7

56.865 35,9%

6

48.335 30,6%
 

158.208

100%