Ervaringsverhaal Agnes

In dit Honours programma maak je kennis met de perspectieven van verschillende academische velden.
Naam
Agnes

Agnes nam deel aan een project genaamd Truth and Politics, in opdracht van het Rathenau Instituut. Zeven studenten doken in de concepten fake news, populisme en waarheid. Het team was zowel intercultureel als interdisciplinair. "We hadden verschillede perspectieven door onze verschillende academische velden, maar ook door onze verscheidene culturele achtergronden."

"Ik kom oorspronkelijk uit Brazilië, ik kwam naar Nederland om een aMaster in Internationaal en Europees Ondernemingsrecht te doen. Mijn originele plan was om aan een PhD te beginnen meteen na afronding van mijn Master. Hierdoor realiseerde ik me, toen ik e-mails over het honoursprogramma ontving, dat dit veel deuren kon openen. Ik houd van extracurriculaire activiteiten. Tijdens mijn Bachelor in Brazilië was ik betrokken bij verschillende verenigingen van mijn universiteit. Zo was ik een jaar lang voorzitter van de Rechtsvereniging. Verder hoopte ik dat het Honoursprogramma een goede kans zou zijn om nieuwe mensen van verschillende studierichtingen te ontmoeten."

A photo of Agnes in Amsterdam smiling to the camera

Deze interdisciplinariteit bleek een zeer waardevol aspect van het Honoursprogramma. "Tijdens mijn Bachelor besteedde ik het merendeel van mijn tijd aan het studeren van Rechten. Dit creëert een soort bubbel om je heen: al je vrienden studeren Rechten en al je LinkedIn contacten komen zitten in het Recht. Dit is de enige informatiebron die je tot je beschikking hebt. In dit Honoursprogramma ontdek je perspectieven uit verschillende academische velden. Dit gaf me de kans om kennis uit andere velden op te doen waardoor mijn Rechtenbubbel knapte, zo knapte de bubbels van de andere velden ook. Vanuit rechtsperspectief, bijvoorbeeld, worden waarheid en onwaarheid heel pragmatisch en feitelijk benaderd. Waarheid is wat ik kan bewijzen en onwaarheid is dat wat ik niet kan bewijzen. Punt uit. Een medestudent die Filosofie studeert had een heel ander perspectief. Hij liet ons nadenken over de vele andere definities van waarheid en onwaarheid, en zorgde ervoor dat we verder keken dan onze vooringenomen definities."

Agnes benadrukt dat het interculturele perspectief ook erg interessant was, vooral met dit politieke onderwerp. "Toen ik aan dit project begon was nepnieuws een veelbesproken onderwerp in Brazilië. De presidentsverkiezingen waren in aantocht en er was veel aandacht voor fake news. Ik deelde deze voorbeelden met mijn groepsgenoten, en zij deden hetzelfde. Op deze manier kregen we veel specifieke informatie uit verschillende landen."

Onderdeel zijn van een team is niet altijd makkelijk. Agnes legde uit dat ze verschillende obstakels tegenkwamen. "Gelukkig hadden we begeleiders die ons hielpen waar nodig. Ze hielpen ons deze problemen te overwinnen. Daarnaast hadden we een goede mix aan persoonlijkheden in de groep. In het begin deden we een test om erachter te komen welke rol ieder van ons speelt in teamverband. We hadden creatieve types die met nieuwe ideëen komen, diplomaten die zorgden dat iedereen gehoord werd en leiders, zoals ik, die structuur in het geheel brachten. Bewustwording van deze verschillende persoonlijkheden hielp ons vooruit.

"Ik kreeg ook de kans om aan mijn persoonlijke leerdoelen te werken. Het meest waardevolle wat ik geleerd heb zijn samenwerkingsvaardigheden. Ik had al eerder in groepen gewerkt, voornamelijk toen ik voorzitter van de Rechtsvereniging was in Brazilië. Maar toen was ik voorzitter, dus er was een duidelijke hierarchie: ik had altijd het laatste woord. Het was nieuw voor mij om in een horizontale structuur te werken. Ik heb een duidelijk doel gesteld voor mezelf: een leider zijn zonder de hierarchische baas te zijn. Ik nam soms de leiderschapsrol op me wanneer er geen vooruitgang geboekt werd, maar soms deed ik een stap opzij en namen mijn collega's de leiding. Onze begeleiders hielpen mij hier ook mee. Ik deelde mijn angsten met en en praatte met hen. Ik ben veel gegroeid in dit aspect, hoe te werken in een horizontaal team."

Terugblikkend is Agnes erg tevreden met het eindproduct. "We hebben het fantastisch gedaan. Iedereen wilde dat ons eindwerkstuk heel concreet werd. We maakten een beleidsartikel dat ervoor pleit dat universiteiten mediageletterdheidscursussen moeten aanbieden in hun curriculum om nepnieuws tegen te gaan."

A picture of the participants of the Honours project Truth and Politics