Ervaringsverhaal Karlijn Bouman

A photo of Karlijn behind a microscope
Ik heb tijdens mijn volledige studie Honoursonderwijs gevolgd.
Naam
Karlijn Bouman

Karlijn is een student die van elke kans het meeste wil maken: In haar eerste jaar kreeg ze de kans verder te kijken dan de grenzen van haar studieveld. Tijdens haar Bachelor bracht het Honoursprogramma Medische Wetenschappen haar naar University Colelge London, en tijdens haar Master voltooide ze het Beyond the Frontiers Honoursprogramma door het volgen van een wetenschappelijke stage bij de Universiteit van Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Ze is nog maar nauwelijks geslaagd en ze staat nu al aan het begin van haar PhD. 'Ik zou hier nooit zo snel gekomen zijn zonder Honours.'

Masterstages voor Geneeskundestudenten worden vaak begeleid door senior onderzoekers en PhD kandidaten, terwijl de student het veldwerk verricht. Karlijn volgde een andere aanpak: ze ontwierp haar onderzoeksproject met merkwaardige zelfstandigheid, met als doel de microscopische eigenschappen van een zeldzame spierziekte (Nemaline myopathie type 6) in kaart te brengen. Neuroloog Nicol Voermans is haar begeleider: 'Ik begeleid vaak Masterstudenten tijdens hun wetenschappelijke stage en Karlijn onderscheidt zich van de rest.' Voermans prijst haar voor het nemen van initiatief. 'Karlijk kijkt verder dan het laboratorium. Als student laat ze al niveau zien dat ik verwacht van PhD kandidaten. En je kunt zien dat ze het enorm naar haar zin heeft.'

Karlijn: 'Dankzij het Honoursprogramma was ik in staat van meer kansen te profiteren om me voor te bereiden op een onderzoekstraject.' De extra tijd - en het extra geld - maakten het mogelijk haar driemaandse onderzoeksstage te verdubbelen ten opzichte van het standaardcurriculum, en zo werd ze ook aangemoedigd haar ideëen te ontwikkelen. Een aspect van het traject hield in dat Karlijn een plan aan een kritische commissie moest presenteren, wat haar dichterbij haar droom van het zijn van een onhafhankelijk onderzoeker heeft gebracht. 'Je leert nog veeleisender te zijn ten opzichte van je onderzoek.'

Het combineren van de onderzoeksstage in haar curriculum en het Honoursprogramma leidde haar uiteindelijk naar de University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, een gerenommeerd instituut in Parijs, waar ze zes maanden lang mocht werken met prominente onderzoekers. 'Ik had dit misschien ook op een andere manier kunnen doen, maar het Honoursprogramma maakte het makkelijker om naar Parijs te gaan.' Parijs was een extra opstapje: ze leerde zelfstandig te zijn en tegelijkertijd samen te werken met onderzoekers met veel verschillende achtergronden. Door deze ervaringen kan ze meteen na haar afstuderen beginnen aan haar PhD, waarin ze het natuurlijke verloop van twee zeldzame spierziekten (SELENON en LAMA-2 congenital muscular dystrophy) zal onderzoeken.

Nicol Voermans had gewild dat Honoursonderwijs al beschikbaar was in haar eigen studietijd. Ze vond een andere manier om haar studie uit te bereiden door Studium Generale lezingen bij te wonen en filosofie te studeren na het behalen van haar eerste diploma. Toch biedt Honours iets wat aan het standaard curriculum ontbreekt, maar de Bachelorstudies in de Faculteit der Medische Wetenschappen zijn begonnen met het aanmoedigen van studenten om eerder na te denken over hun onderzoeksambities. 'Het is geweldig dat Honours studenten als Karlijk een steuntje in de rug geeft om diepgaander onderzoek te doen.'

Het Master Onderzoeksproject naar de microscopische eigenschappen van nemaline myopathie type 6 dat Karlijn heeft uitgevoerd werd gecofinancierd door het Prinses Beatrix Spierfonds. Haar PhD onderzoek naar twee zeldzame spierziekten (SELENON en LAMA-2 congenital muscular dystrophie) word gecofinancierd door Stichting voro Sara en Stichting Spieren voor Spieren.