Ervaringsverhaal Evy Siemerink

Ik zou het zo allemaal opnieuw doen!
Naam
Evy Siemerink

Evy Siemering, die momenteel bezig is met haar Master in Business Administration in Enschede, nam deel aan het honoursprogramma bij de Nijmegen School of Management in het derde jaar van haar Bachelor International Business Administration aan de Radboud Universiteit.

Haar individuele project, dat ze uitvoerde in Moskou, heeft recentelijk geleid tot de documentaire A Question of Survival. Evy koos haar studie drie jaar geleden omdat ze geïnteresseerd was in de vele internationale mogelijkheden en het uitstekende contact met bedrijven die de studie bood.

A photo of Evy Siemerink

"In het programma nam ik deel aan groepsactiviteiten die gingen over veel interessante onderwerpen. Maar ik had nooit een individueel project gedaan en het leek een leuke uitdaging om iets helemaal zelf te maken. Het Honoursprogramma II bij de Nijmegen School of Management gaf me de kans om precies dat te doen." Ze besloot zes maanden in Moskou te verblijven in haar derde jaar en wilde dit combineren met haar Honoursproject. "Moskou was niet de meest klaarblijkelijke keuze; als het op Rusland aankomt heeft iedereen een mening. Maar ik wilde weten of deze vooroordelen waar zijn, dus koos ik een relevant onderwerp dat ik kon bespreken met de locals en focuste ik op de handelssancties die het land opgelegd werden. Ik wilde erachter komen wat het effect hiervan was op lokaal niveau."

"Het was een unieke ervaring: niets was wat ik had verwacht. Ik interviewde meerdere bedrijven en bezocht zelfs de Nederlandse ambassade. Iedereen was erg vriendelijk en ik kreeg meteen de indruk dat mensen hun verhalen open en eerlijk wilden delen, zelfs wanneer het onderwerp vrij gevoelig lag." Evy voegde haar ervaringen en de informatie die ze verkregen had uiteindelijk samen in een samenhangend verhaal en een bijbehorende documentaire gecreëerd uit het beeldmateriaal dat ze maakte in Rusland. "Het Honoursprogramma gaf me de kans deze documentaire te maken - iets was ik anders niet had gedaan maar nu toch is gelukt met hulp van anderen. Het zorgde er ook voor dat mijn interesse in Rusland is toegenomen. Ik zou het zo allemaal opnieuw doen!"