European Olympiad of Experimental Science

De European Olympiad of Experimental Science (EOES), voorheen EUSO, is een wedstrijd voor teams van drie leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo. De praktische opdrachten voor de EOES bevatten zowel biologische, chemische als natuurkundige elementen. Het doel van de wedstrijd is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen op het gebied van science.

Het accent van deze Olympiade ligt niet op theoretische voorkennis maar op vaardigheden. En dan gaat het niet alleen om cognitieve vaardigheden. Veel aandacht gaat ook naar het samen onderzoeken in groepen. Samenwerken, plannen, problemen vanuit meer perspectieven benaderen: het zijn sterke punten in de didactiek op Nederlandse scholen. Nederland scoorde dan ook goed op eerdere edities van de EOES.

European Olympiad of Experimental Science

Hoe gaat het in zijn werk?

Begin september gaan de uitnodigingsbrieven en posters voor de EOES naar de scholen. De eerste voorrondes vinden in tussen 8 november '23 en 12 januari '24 plaats op meerdere universiteiten en hogescholen. De voorronde beslaat één dag. Op 25 en 26 januari vindt de tweedaagse nationale eindronde plaats, hieraan neemt het beste team van elke universiteit en hogeschool van de voorronde deel. De twee winnende teams van de nationale eindronde verdedigen de 'science'-eer van Nederland op Europees niveau.

De jonge wetenschappers in spé worden tijdens de eindronde bijgestaan door vakspecialisten van de gastheer en door deskundigen van het nationaal EOES-comité afkomstig van de Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen Universiteit en SLO, het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling.

Begin september gaan de uitnodigingsbrieven en posters voor de EOES naar de scholen. De eerste voorrondes vinden in tussen 8 november '23 en 12 januari '24 plaats op meerdere universiteiten en hogescholen. De voorronde beslaat één dag. Op 25 en 26 januari vindt de tweedaagse nationale eindronde plaats, hieraan neemt het beste team van elke universiteit en hogeschool van de voorronde deel. De twee winnende teams van de nationale eindronde verdedigen de 'science'-eer van Nederland op Europees niveau.

De jonge wetenschappers in spé worden tijdens de eindronde bijgestaan door vakspecialisten van de gastheer en door deskundigen van het nationaal EOES-comité afkomstig van de Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen Universiteit en SLO, het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling.

Logo's universiteiten EOES