Algemene voorwaarden Radboud Summer School

Radboud Summer School 2024

De Radboud Summer School is onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen. De Summer School is bedoeld voor zowel internationale als Nederlandse studenten op bachelor-, master- of PhD-niveau. Sommige cursussen accepteren Postdocs en/of professionals. We noemen alle deelnemers aan de Radboud Summer School deelnemers.

De algemene voorwaarden gelden voor alle cursussen die worden aangeboden door de Radboud Summer School.

Iedereen die zich aanmeldt, gaat akkoord met deze algemene voorwaarden van de Radboud Summer School.

 1. Aanvraag
 2. Toelatingseisen
 3. Selectie en inschrijving
 4. Wijze van cursusaanbieding
 5. Tarieven en kortingen
 6. Betalingsprocedure
 7. Annuleringsvoorwaarden
 8. Accomodatie
 9. Sociaal programma
 10. Visum en ziektekostenverzekering
 11. Certificaat van deelname & studiepunten
 12. Alumni
 13. Toestemming fotografie en/of videomateriaal 
 14. Gedragscode en aansprakelijkheid 

1. Aanvraag

1.1. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor Radboud Summer School door het online aanmeldingsformulier in te vullen. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Deelnemers zijn officieel ingeschreven zodra ze het volledige bedrag aan inschrijfgeld hebben betaald.
1.2. Deelnemers die hun aanmelding indienen, gaan akkoord met de algemene voorwaarden van de Radboud Summer School.
1.3. De aanmelddeadline voor cursussen die plaatsvinden in juni 2024 is 1 mei 2024.
1.4. De aanmeldingsdeadline voor cursussen die plaatsvinden in juli 2024 is 15 mei 2024.
1.5 Indien er na de deadline nog cursusplaatsen beschikbaar zijn, kan Radboud Summer School besluiten de aanmelddeadline te verlengen.

2. Toelatingseisen

2.1. Voor alle zomercursussen gelden dezelfde minimumeisen voor Engels: IELTS 6.0, B2, TOEFL 550 of gelijkwaardig.
2.2. Deelnemers hoeven geen resultaat van een taaltest te overleggen. Echter, als er op basis van de aanmelding twijfels blijven bestaan over het Engelse taalniveau, behoudt Radboud Summer School zich het recht voor om aanvullende documenten en/of een telefonisch/online interview te vragen.
2.3. Radboud Summer School is niet verantwoordelijk voor ongemak of uitval als gevolg van onvoldoende Engelse taalvaardigheid van de deelnemer.
2.4. Elke zomercursus heeft zijn eigen toelatingseisen, die worden omschreven in de cursusbeschrijving op de individuele cursuspagina's op de website van Radboud Summer School.
2.5. Indien Radboud Summer School besluit dat de deelnemer niet voldoet aan de toelatingscriteria van de cursus, zal Radboud Summer School de aanmelding niet accepteren.
2.6. Radboud Summer School behoudt zich het recht voor om indien nodig aanvullende documenten te vragen voor het selectieproces.

3. Selectie en inschrijving

3.1. Aanvragen worden in behandeling genomen op basis van het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt".
3.2. Als een deelnemer wordt geaccepteerd, ontvangt de deelnemer een factuur per e-mail.
3.3. Pas na betaling van de fee is de deelnemer officieel ingeschreven bij Radboud Summer School.
3.4. Als de geselecteerde cursus vol is voordat de deelnemer heeft betaald, krijgt de deelnemer hiervan bericht en de mogelijkheid om zich op een wachtlijst te laten plaatsen, zich aan te melden voor een andere cursus of de aanmelding in te trekken.
3.5. Als de cursus is volgeboekt op hetzelfde moment dat de deelnemer heeft betaald, zal de deelnemer hiervan op de hoogte worden gesteld en het bedrag zal worden terugbetaald, de deelnemer zal op een wachtlijst worden geplaatst of de deelnemer zal de mogelijkheid worden geboden om zich aan te melden voor een andere cursus.

4. Wijze van cursusaanbieding

4.1. Op elke cursuspagina vinden deelnemers de studiewijze voor die specifieke cursus.
4.2. Onderwijsvorm "Op de campus": Deze cursus wordt in fysieke vorm gegeven op de campus van de Radboud Universiteit, of in specifieke gevallen genoemd in de cursusbeschrijving, op andere locaties in Nederland. 
4.3. Onderwijsvorm "Online": Deze cursus wordt online gegeven. Online cursussen bestaan uit een combinatie van live sessies, groepswerk en individuele opdrachten. Live sessies vinden plaats tussen 9.00 en 17.30 uur CEST.

5. Tarieven en kortingen

5.1. Cursusgelden en prijzen voor sociale evenementen worden gepubliceerd op de website: www.ru.nl/summerschool.
5.2. Er geldt een "vroegboekkorting" als de deelnemer uiterlijk 1 april een volledige aanmelding instuurt en het cursusgeld betaalt.
5.3. De vroegboekkorting bestaat uit een korting van 10% op het gepubliceerde cursusgeld.
5.4. Een Radboud of Radboud alumni korting is van toepassing als de deelnemer ooit heeft deelgenomen aan een Radboud Summer School of als de deelnemer ooit verbonden is geweest aan de Radboud Universiteit, deze korting bedraagt 10%.
5.5. De partnerkorting bestaat uit een korting van 15% op het gepubliceerde cursusgeld
5.6. De korting is alleen van toepassing op het cursusgeld, niet op het social events tarief.
5.7 Als je gebruik maakt van korting kan slechts één van de kortingen worden gebruikt. Alle kortingen zijn niet stapelbaar.

6. Betalingsprocedure

6.1. De vergoeding kan worden betaald met een van de volgende opties:

 • Visa creditcard of Master creditcard. De deelnemer ontvangt een e-mail met betalingsinstructies
 • IDEAAL. De deelnemer ontvangt een e-mail met betalingsinstructies.Internationale bankoverschrijving
 • Als een deelnemer niet met creditcard of iDeal kan betalen, kan het inschrijfgeld worden betaald via een internationale bankoverschrijving. De deelnemer dient een e-mail te sturen naar radboudsummerschool [at] ru.nl (radboudsummerschool[at]ru[dot]nl) om de bankgegevens van Radboud Summer School te ontvangen. Alle kosten die nodig zijn voor de bankoverschrijving moeten door de deelnemer worden betaald
 • Tot slot kan de deelnemer een factuur aanvragen via radboudsummerschool [at] ru.nl (radboudsummerschool[at]ru[dot]nl). Let wel op dat er een lange verwerkingstijd zit op het aanvragen van een factuur en daarom worden er na 1 april ook geen facturen meer gegenereerd. 

6.2. Radboud Summer School adviseert deelnemers dringend het inschrijfgeld binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen om inschrijving veilig te stellen. Zie ook 3.3.
6.3. Indien een deelnemer zonder inschrijving deelneemt aan een zomercursus, is Radboud Summer School bevoegd deze persoon per direct uit de cursus te verwijderen.

7. Annuleringsvoorwaarden

7.1. Annulering door de deelnemer
Als de deelnemer zijn of haar deelname annuleert na inschrijving, zijn de volgende restituties van toepassing:

Cursussen in juni 2024:

 • Annulering vóór 1 maart 2024: 100% restitutie\
 • Annulering tussen 1 maart en 15 april 2024: 75% restitutie
 • Annulering op of na 15 april 2024: geen restitutie.

Cursussen in juli 2024:

 • Annulering vóór 1 april 2024: 100% restitutie
 • Annulering tussen 1 april en 1 mei 2024: 75% restitutie
 • Annulering op of na 1 mei 2024: geen restitutie.

7.2. Annulering van een cursus door Radboud Summer School vóór bevestiging
Radboud Summer School heeft het recht een cursus te annuleren wegens gebrek aan belangstelling. Radboud Summer School zal deelnemers uiterlijk 2 dagen na de aanmeldingsdeadline informeren indien een cursus wordt geannuleerd. Als Radboud Summer School een cursus moet annuleren nadat de deelnemer het inschrijfgeld heeft betaald, ontvangt de deelnemer 100% restitutie van al het aan Radboud Summer School betaalde inschrijfgeld.
7.3. Annulering van een cursus door Radboud Summer School na bevestiging
Radboud Summer School heeft het recht om een cursus te annuleren nadat de deelnemer de bevestiging heeft ontvangen dat de cursus van start gaat, vanwege onvoorziene omstandigheden, Radboud Summer School zal proberen de deelnemer een alternatieve cursus aan te bieden of de deelnemer 100% restitutie van al het aan Radboud Summer School betaalde lesgeld geven.
7.4. Annulering van een cursus door COVID-19 of andere overmacht
Als een cursus in de modus "On campus" (zie 4.2) moet worden geannuleerd als gevolg van de effecten van Covid-19 of andere overmacht, zal Radboud Summer School proberen een online alternatief aan te bieden met een alternatieve vergoeding. De deelnemer kan dan kiezen om het aanbod te accepteren of 100% restitutie van alle aan Radboud Summer School betaalde kosten te ontvangen.
7.5. Radboud Summer School is niet aansprakelijk voor restitutie van andere door de deelnemer gemaakte kosten, zoals reisarrangementen, visumaanvragen of hotelarrangementen. De deelnemer wordt geadviseerd te wachten met het maken van reisarrangementen totdat Radboud Summer School de start van de cursus heeft bevestigd.
7.6. Radboud Summer School raadt deelnemers sterk aan een reisverzekering af te sluiten.
7.7. Alle terugbetalingen worden gedaan in euro's. Radboud Summer School kan eventuele tekorten door wisselkoersschommelingen of bankkosten niet terugbetalen.

8. Accomodatie

Juni en juli 2024: Radboud Summer School heeft een overzicht gemaakt van een selectie hotels in Nijmegen. Het overzicht met de verschillende opties is beschikbaar op de website. Houd er rekening mee dat dit slechts suggesties zijn en dat je deze accommodaties zelf dient te boeken.

9. Sociaal programma

9.1. Radboud Summer School biedt deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen aan het sociale programma. Sommige activiteiten zijn gratis, voor sommige activiteiten vraagt Radboud Summer School een toeslag. Deze activiteiten staan vermeld op de website.
9.2. Indien door onvoorziene omstandigheden de geplande activiteiten geen doorgang kunnen vinden, zal Radboud Summer School een redelijk alternatief bieden of de bijdrage voor die specifieke activiteit vergoeden.

10. Visum en zorgverzekering

10.1. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het regelen van hun eigen inreisvisum, indien van toepassing.
10.2. Zodra een deelnemer heeft betaald, kan de deelnemer een toelatingsbrief voor de visumaanvraag aanvragen door een verzoek te sturen naar radboudsummerschool [at] ru.nl.
10.3. Afwijzing van een visumaanvraag heeft geen invloed op deze voorwaarden, inclusief de annuleringsregeling zoals beschreven in artikel 7.
10.4. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen verzekering. De verzekering dient dekking te bieden voor ziektekosten, aansprakelijkheid en ongevallen die zich kunnen voordoen tijdens het verblijf in Nederland.

11. Certificaat van deelname en studiepunten

11.1. Deelnemers ontvangen een deelnamecertificaat als zij actief hebben deelgenomen aan een Radboud Summer School cursus en alle opdrachten met succes hebben afgerond.
11.2. De meeste van onze cursussen leveren ECTS studiepunten op. Het aantal studiepunten dat de deelnemer heeft behaald wordt vermeld op het deelnamecertificaat.
11.3. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van de overdracht van studiepunten naar hun eigen universiteit.

12. Alumni

12.1. Als een deelnemer een zomercursus met succes heeft afgerond, wordt de deelnemer geregistreerd als alumnus van Radboud Summer School. De deelnemer kan dan profiteren van kortingen op toekomstige cursussen en evenementen van Radboud Summer School. De volgende gegevens worden geregistreerd in de alumnidatabase: voor- en achternaam, cursus(sen) en jaar waarin de deelnemer de zomercursus heeft gevolgd, e-mailadres, postadres, telefoonnummer.  Meer informatie over de privacyverklaring van de Radboud Universiteit
12.2. De deelnemer ontvangt maximaal vier keer per jaar een alumninieuwsbrief. De deelnemer kan zich te allen tijde afmelden door op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken of door een e-mail te sturen naar radboudsummerschool [at] ru.nl.

13. Toestemming fotografie en/of videomateriaal

13.1. Tijdens dit evenement kunnen foto's en/of video's worden gemaakt voor verslaglegging en promotie op internet en social media in opdracht van Radboud Summer School en/of Radboud Universiteit.
Deelnemers kunnen hiertegen altijd bezwaar maken bij de fotograaf tijdens het evenement of op een later moment via radboudsummerschool [at] ru.nl (radboudsummerschool[at]ru[dot]nl). Op de verwerking van beeldmateriaal is de privacyverklaring van de Radboud Universiteit van toepassing.
13.2. Bij deelname aan de foto/videowedstrijd van Radboud Summer School geven deelnemers Radboud Summer School toestemming om de ingezonden foto's of video's te gebruiken voor promotionele doeleinden.

14. Gedragscode en aansprakelijkheid 

14.1. Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de regels en voorschriften van de Radboud Summer School, alsmede aan alle regels die gelden voor de specifieke huisvestingsbedrijven of evenementenlocaties.
14.2. Mocht een deelnemer in overtreding zijn van enig reglement, dan behoudt Radboud Summer Schooll zich het recht voor de deelname te beëindigen en de deelnemer de toegang tot sociale evenementen of cursussen te weigeren . In geval van royement worden de deelnemerskosten niet gerestitueerd.
14.3. Radboud Summer School neemt geen verantwoordelijkheid voor schade, verlies of letsel opgelopen door de deelnemer tijdens deelname aan de Radboud Summer School.
14.4. Op de overeenkomst tussen de deelnemer en Radboud Summer School en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.5. Geschillen tussen de deelnemer en Radboud Summer School die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter te Arnhem.