Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Onderwijs voor vluchtelingstudenten

“Het doet me goed om weer ‘student’ te kunnen zijn, in plaats van vluchteling. Een identiteit die ik associeer met vervelende gebeurtenissen uit het verleden. Als student lukt het me weer mijn blik op de toekomst te richten” - student maatwerktraject

De Radboud Universiteit wil graag de toegang tot universitair onderwijs voor studenten met een vluchtelingenachtergrond verbeteren. Hiervoor zijn een tweetal programma’s opgericht: Radboud Welcomes Newcomers en het maatwerktraject voor vluchtelingstudenten.

Deze programma’s zijn in lijn met de strategie van de Radboud Universiteit, die stelt dat we ons richten op zorg voor elkaar en de wereld om ons heen en we ons actief blijven inzetten voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden. We willen van betekenis zijn. Daarbij hebben we speciale aandacht voor studenten die noodgedwongen toevlucht zoeken in onze regio.

Radboud Welcomes Newcomers

Radboud Welcomes Newcomers biedt gratis en laagdrempelig bachelorvakken aan voor vluchteling studenten, ongeacht hun nationaliteit status: met vluchtelingenstatus, nog in procedure of uitgeprocedeerd. Iedereen is welkom.

radboud welcomes newcomers

Maatwerktraject voor vluchteling studenten

Samen met de HAN University of Applied Sciences bieden we een maatwerktraject aan voor vluchteling studenten met een status. In dit programma werken we deficiënties weg en bereiden we de student voor op een universitaire opleiding. Vanaf 2022 biedt de Radboud Universiteit in samenwerking met de HAN University of Applied Sciences ook de Onderwijsroute binnen de Nieuwe Wet Inburgering aan.