Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Radboud Welcomes Newcomers

“Ik voel me eindelijk weer mezelf, na drie lastige jaren. Sinds ik in Nederland ben stond ik overal voor dichte deuren: ik werd naar verschillende asielzoekerscentra gestuurd, heb nog steeds geen permanente verblijfsvergunning en kon niet werken of studeren. Dat zorgt voor instabiliteit en angst. Maar nu ik hier op de universiteit rondloop, heb ik eindelijk weer het gevoel dat er deuren open gaan. Ik voel me eindelijk weer mezelf: ik voer discussies met mensen, verrijk mijn kennis en voel me gelijk aan mijn medestudenten”

– student Radboud Welcomes Newcomers.

In april 2022 is de Radboud Universiteit gestart met het gratis openstellen van bachelor- en premaster vakken voor vluchtelingstudenten met een academische of pre-academische achtergrond.

Het initiatief is in lijn met strategie van de Radboud Universiteit, die stelt dat we ons richten op ze zorg voor elkaar en de wereld om ons een en we ons actief blijven inzetten voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden. We willen van betekenis zijn. Daarbij hebben we speciale aandacht voor studenten en medewerkers die noodgedwongen toevlucht zoeken in onze regio.

Radboud Welcomes Newcomers gaat hierbij uit van de kracht en de unieke bijdrage die de vluchtelingstudent kan leveren wanneer deze gezien wordt. Gevluchte studenten lieten namelijk veel achter, maar ze namen hun kennis mee. Als deze kennis in Nederland de ruimte krijgt, gaat er een wereld aan mogelijkheden open. Een wereld waarin de gevluchte student opnieuw betekenisvol mag zijn.

Het doel van Radboud Welcomes Newcomers

De missie van Radboud Welcomes Newcomers is een bijdrage leveren aan het welzijn van deze kwetsbare groep studenten door onderwijs (gedeeltelijk) open te stellen. Zo leveren we een maatschappelijke bijdrage aan de integratie van studenten die noodgedwongen hun land van herkomst hebben moeten verlaten.

De universiteit is een plek waar deze studenten zich gewoon weer even student mogen voelen. Waar ze gelijk behandeld worden en zelf mogen kiezen of ze met hun medestudenten delen dat ze via het Radboud Welcomes Newcomers programma studeren. Op deze manier zetten we in op het welzijn van deze kwetsbare doelgroep, waarbij de stress van het dagelijkse leven en hun verleden voorzichtig naar de achtergrond mogen verdwijnen.

  1. Radboud Welcomes Newcomers biedt vluchtelingstudenten kansen om hun talent te ontplooien, hun kennis te verbreden en zich duurzaam voor de samenleving in te zetten.
  2. Onderzoek wijst uit dat één van de verklarende factoren voor lagere participatie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt de langdurige uitsluiting van deelname aan de maatschappij is. De Radboud Universiteit ziet het belang voor vluchteling studenten in de regio. Wij bieden de mogelijkheid om niet ‘on hold’ te blijven staan, maar te blijven ontwikkelen. Tijdens het wachten op je status of wanneer je Nederlands aan het leren bent.
  3. Het programma helpt de diversiteit vergroten en perspectieven verbreden in de collegezaal ten gunste van reguliere studenten en docenten aan de Radboud Universiteit. Studenten met een vluchtelingenachtergrond brengen vanuit verschillende culturen, unieke perspectieven de collegezalen in.
  4. We laten vluchtelingen op een laagdrempelige manier kennis maken met het Nederlandse onderwijssysteem.

Het programma - dat we kunnen continueren met de hulp van Radboud Fonds - dient als uitnodiging naar de vluchtelingstudenten in de regio Arnhem-Nijmegen die de ruimte voelen en de wens hebben zichzelf te ontwikkelen: je bent welkom.