Radboud Universiteit
Zoek in de site...

FAQ

V: Worden de studenten van Radboud Welcomes Newcomers ingeschreven als reguliere studenten?

A: De studenten worden tijdelijk ingeschreven als student (voor de duur van het vak). Hierdoor hebben ze toegang tot alle faciliteiten van de Radboud Universiteit (bibliotheek, printen, writing lab etc.).

Over het algemeen betekent dit dat de studenten ook het tentamen en eventuele opdrachten maken. Soms geeft een docent de voorkeur aan dat studenten enkel aansluiten als toehoorder. Dit wordt dan vooraf besproken. Het kan ook zo zijn dat de student dit verzoek indient omdat deze bijvoorbeeld onverwacht heel druk is met de asielprocedure.

V: Ontvangen Radboud Welcomes Newcomers studenten EC (European Credits)?

A: Nee, studenten ontvangen geen EC voor het volgen van een vak. In plaats daarvan, zullen ze een certificaat ontvangen voor deelname aan het Radboud Welcomes Newcomers project.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee certificaten:

  • Een certificaat met cijfer indien het tentamen succesvol is afgelegd (5.5 of hoger).
  • Een certificaat van deelname indien de student meer dan 80% aanwezig was bij het vak.
V: Hoe ziet de intakeprocedure eruit?
A: De student doorloopt eerst zelf de lijst met beschikbare cursussen en kiest daaruit een cursus die past bij zijn/haar academische achtergrond en ambities. Vervolgens schrijft de student zich in via het registratieformulier. Hier wordt de student gevraagd om diploma’s (of internationale diplomawaardering) te uploaden, evenals relevante certificaten en een motivatiebrief. Deze informatie wordt beoordeeld door het team van Radboud Welcomes Newcomers. Als de student voldoet aan de criteria van het vak, wordt er contact opgenomen met de docent om de student te plaatsen.
V: Moet ik de studenten het noodzakelijke cursusmateriaal aanbieden (boeken, readers etc.)?

A: Radboud Welcomes Newcomers heeft budget beschikbaar om de student te voorzien van de nodige boeken, readers of ander cursusmateriaal. Je mag de student dus hiervoor doorverwijzen naar ons.

Mocht er aanvullend materiaal zijn dat je graag aanbiedt aan de student, mag dat uiteraard altijd.

V: Wat voor hulp ontvangen de studenten via Radboud Welcomes Newcomers?

A: De studenten ontvangen op de volgende manieren hulp:

  1. Informatiedag: voor aanvang van het blok vindt er een informatiedag plaats. Zowel student als buddy wordt hiervoor uitgenodigd. We lopen een rondje over de campus om te zorgen dat alle studenten weten waar ze college hebben. Vervolgens krijgen de studenten een ‘ICT’-les waarbij de buddy’s samen met de studenten inloggen in de online leeromgeving (Osiris, Brightspace) en dit samen doorlopen. Na afloop van de informatiedag kunnen de studenten die een leenlaptop hebben aangevraagd, deze ophalen bij de ICT helpdesk.
  2. Buddy: de studenten krijgen allemaal een buddy. Dit is een Nederlandse of Internationale student op de Radboud Universiteit. Deze student helpt met de sociale en academische integratie van de vluchtelingstudent op de Radboud Universiteit. Bijvoorbeeld, ze kunnen helpen met de weg vinden op de campus, de online leeromgeving, of vragen omtrent academische vaardigheden.
  3. Lunchmoment: n a een aantal weken is er een check-in moment met alle buddy’s en studenten in de vorm van een lunch. Dan komen we allemaal samen en haalt het team van Radboud Welcomes Newcomers feedback op over hoe de eerste momenten zijn ervaren. Dit is een moment om vragen te stellen, positieve ervaring of juist zorgen te delen.
  4. Voorzieningen: de studenten kunnen via Radboud Welcomes Newcomers een vergoeding krijgen voor de reiskosten. Daarnaast kunnen ze voor de duur van het traject een laptop lenen van de universiteit. Ook krijgen ze budget om een boek te kopen. Voor de duur van het blok, krijgen deze studenten een sportkaart om zo een extra steuntje in de rug te krijgen in de sociale integratie.

Daarnaast heeft de student contactgegevens van een contactpersoon bij Radboud Welcomes Newcomers, die gedurende het gehele traject beschikbaar is voor vragen.

V: Kan ik in de collegezaal benoemen dat er een vluchtelingstudent is aangesloten?
A: Deel alsjeblieft niet dat er een vluchtelingstudent is aangesloten zonder toestemming van de student zelf.
We willen graag dat de student zich fijn, veilig en zo veel als mogelijk is voelt als een reguliere student aan de Radboud Universiteit. Voor veel studenten is het feit dat ze naar Nederland hebben moeten vluchten een vervelend en traumatisch onderwerp.
V: Is er een verschil tussen de studenten via het Radboud Welcomes Newcomers programma en andere internationale studenten?

A: Ja. Het verschil tussen internationale studenten en studenten via Radboud Welcomes Newcomers, is dat internationale studenten een bewuste keuze hebben gemaakt om te studeren aan de Radboud Universiteit. De Radboud Welcomes Newcomers studenten zijn noodgedwongen moeten vluchten in hun land van herkomst. Zij kunnen uit veiligheidsoverwegingen niet terugkeren en er ligt dus vaak veel druk op hen om succesvol te integreren in de nieuwe samenleving.

Veel studenten van Radboud Welcomes Newcomers hebben op het moment van het volgen van het traject nog geen status. Dit betekent in veel gevallen dat ze wonen in een noodopvang of asielzoekerscentrum. In de praktijk houdt dit vaak in dat studenten met tot 8 huisgenoten van verschillende nationaliteiten op een kleine kamer wonen en weinig privacy hebben. Het is lastig om hier in rust te kunnen studeren. Daarnaast zitten ze in veel gevallen nog vaak in ingewikkelde procedures omtrent hun verblijfsvergunning of familiehereniging. Het komt voor dat studenten onverwacht moeten verhuizen naar een ander AZC of gekoppeld worden aan een gemeente ver weg van Nijmegen. Dit betekent dat de student dan noodgedwongen het vak moet beëindigen.

V: Maken Radboud Welcomes Newcomers studenten altijd het vak af?
A: Het merendeel van de Radboud Welcomes Newcomers studenten lukt het om het vak succesvol af te ronden. Het is toch goed om in je achterhoofd te houden dat veel van deze studenten zich bevinden in een instabiele leefsituatie. Er kunnen onverwachte wijzigingen zijn in de asielprocedure dat de volledige aandacht van de student opeist. Daarnaast hebben veel studenten te maken gehad met traumatische ervaringen tijdens de vlucht of in het land van herkomst. Dit kan ervoor zorgen dat de mentale belastbaarheid lager ligt dan van een reguliere student. Er is dus een risico dat de student moet stoppen tijdens het vak door overmacht, zelfs al zijn ze enthousiast en willen ze wel graag het vak afronden.
V: De student die via het Radboud Welcomes Newcomers programma is aangesloten zegt niet zoveel tijdens de les. Ik heb het idee dat ze niet actief participeren. Waarom is dat zo?
A: We krijgen verschillende geluiden terug van docenten over de jaren heen: van studenten die actief deelnemen en levendige discussies voeren, tot meer introverte studenten die niet actief deel lijken te nemen.
Uiteraard hebben we te maken met verschillende karakters van studenten, maar daarnaast kan het zo zijn dat culturele verschillen maken dat de student minder actief deelneemt. In veel culturen is het zo dat docenten gezien worden als autoriteiten die je voorzien van informatie. Van studenten wordt verwacht dat ze stil zijn en luisteren, waardoor ze respect tonen voor de docent. Misschien zijn de studenten niet gewend kritische vragen te stellen. Vaak zien we dat de studenten steeds meer gewend raken aan het Nederlandse onderwijssysteem en dan ook meer open worden. Mocht je hierover meer willen weten, ben je welkom om deel te nemen aan de interculturele communicatie training waarvoor deelnemende docenten worden uitgenodigd.