Radboud Universiteit
Zoek in de site...

STAP-subsidie bij de Radboud Universiteit

De Rijksoverheid riep in 2022 het STAP-budget (STimulering Arbeidsmarkt Positie) in het leven, ter vervanging van de de regeling 'aftrek studiekosten'. Met de subsidie van € 1000,- kunnen werkenden en werkzoekenden zich laten bij- of omscholen om meer kansen te creëren op de arbeidsmarkt.

Sinds september 2023 zijn de voorwaarden om een opleiding, cursus of training in het STAP-scholingsregister te zetten aangescherpt. Het bij- en nascholingsaanbod van de Radboud Universiteit wordt helaas niet meer door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend. Daarmee komt er een voortijdig einde aan onze deelname. Dat betekent dat je je STAP-subsidie vanaf nu niet meer kunt inzetten om deel te nemen aan een opleiding, cursus of training aan de Radboud Universiteit.

Afschaffen van het STAP-budget

Er moet door de overheid bezuinigd worden om de overheidsfinanciën gezond te houden. Dat vraagt om keuzes. Het afschaffen van het STAP-budget was er daar één van. Het kabinet gaat het resterende STAP-budget nog niet volledig afschaffen, maar per september 2023 gerichter inzetten. De subsidie kan nog wel tot 31 december 2023 besteed worden aan OCW erkende opleidingen met een CROHO of BRIN kenmerk.

Hopelijk komt er een alternatief

Radboud Academy vindt leren en ontwikkelen onmisbaar voor de duurzame inzetbaarheid. Gezien het grote maatschappelijke belang blijven we lobbyen voor alternatieve regelingen om het onderwijs voor professionals en het leven lang ontwikkelen te stimuleren. Hopelijk krijgen we het voor elkaar dat de fiscale aftrek van scholingskosten weer ingevoerd wordt, de mogelijkheid om studiekosten van de privé-belasting af te trekken. Of komt er een andere vorm van subsidie voor nascholing. Maar dat helaas zal nog enige tijd duren. Tot die tijd zul je de kosten voor bij-, na- en herscholing zelf moeten dragen of moeten declareren bij je werkgever.